Landskapsstrategin Maakuntastrategia footer

Tulevaisuustyö: Strategiatyöpaja I

13.4.2021
9:00 - 12:00
Microsoft Teams + Howspace-alusta (linkit lähetetään sähköpostilla)

Teema: Kuinka keskeiset muutosilmiöt vaikuttavat Pohjanmaan kehitykseen? Millaisin tavoittein muutosilmiöiden vaikutuksiin pyritään Pohjanmaalla vastaamaan?

Pohjanmaan liitto on käynnistänyt Pohjanmaan maakuntastrategian 2022–2025 valmistelun. Maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta; maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta. Maakuntasuunnitelmassa tarkastelun aikajänne ulottuu vuoteen 2050, ja siinä osoitetaan maakunnan pitkän aikavälin tavoiteltu kehitys. Maakuntaohjelma kattaa vuodet 2022–2025, ja se sisältää mm. maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Pohjanmaan uusi maakuntastrategia tulee olemaan ilmiöpohjainen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maakuntastrategiassa kuvataan, kuinka keskeiset muutosilmiöt vaikuttavat Pohjanmaan kehitykseen sekä millaisin tavoittein ja toimenpitein muutosilmiöiden vaikutuksiin pyritään Pohjanmaalla vastaamaan.

Ilmoittautuminen: viimeistään 6.4.Takaisin