Maakuntataiteilijan avustus

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta myöntää kaksi 5 000 euron maakuntataiteilijan avustusta maakunnan asukkaita osallistavaan suomenkieliseen taidetoimintaan. Taiteilija voi hakea maakuntataiteilijan avustusta kerrallaan vain yhteen taidetoimintaan tai hankkeeseen.

Täytetty ja tulostettu hakulomake on oltava perillä Pohjanmaan liiton kirjaamossa viimeistään hakuajan päättymispäivänä 16.5.2022 klo 16. Avustusta ei voi hakea sähköisesti eikä myöskään hakemusten lähettämistä sähköpostilla suositella. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset kirjataan myöhästyneiksi eikä niitä käsitellä.

Lomakkeet lähetetään osoitteella
Pohjanmaan liitto, kirjaamo
PL 174
65101 Vaasa

Kolme sinistä lintua ja yksi punainen lintu.

Kuka voi hakea?

Maakuntataiteilijan avustusta voi hakea minkä tahansa taiteenalan päätoiminen ammattilainen, joka asuu ja työskentelee Pohjanmaan maakunnassa ja jonka toiminta toteutuu Pohjanmaan maakunnassa. Avustus ei ole tarkoitettu työryhmille tai yhteisöille.

Mihin tarkoitukseen?

Avustus on tarkoitettu maakunnan asukkaiden osallisuutta tukevaan, suomen kielellä tapahtuvaan taidetoimintaan, jota tehdään yhdessä asukkaiden kanssa ja joka kohdistuu maakunnan asukkaille. Taidetoiminnan tuloksena voi syntyä osallisuutta edistävä teos, tapahtuma tai ilmiö.

Avustuksen suuruus

Maakuntataitelijan avustus on 5 000 euroa. Työsuunnitelmasta riippuen se voi kattaa taiteilijan työskentelyn (noin 2 kk), materiaalit, matkakulut tms. Mikäli 5 000 euroa ei ole riittävä työsuunnitelman toteuttamiseksi, taiteilijan tulee itse varmistaa puuttuva rahoitusosuus muulla tavoin ja selvittää hakemuksessa, miten puuttuva rahoitusosuus on tarkoitus kattaa.

Edellytykset

Hakijan on esitettävä työsuunnitelma, jossa hän osoittaa asukkaiden osallisuutta tukevien kriteerien täyttymisen sekä taidetoiminnan tai hankkeen toteutusaikataulun. Eduksi on, jos toiminta tai hanke toteutuu koko maakunnan alueella ainakin osittain.

Toimintaa toteutettaessa edellytetään välitöntä vuorovaikutusta taiteilijan ja asukkaiden välillä. Kokemus taideohjaajan tai tuottajan työstä on hakijalle eduksi. Myös halukkuus toteuttaa taidetoimintaa poikkitaiteellisesti yhdessä toisen maakuntataiteilijan avustuksen saajan kanssa on eduksi. Avustusta ei kuitenkaan haeta työparina vaan se myönnetään henkilökohtaisena avustuksena.

Menestyäkseen osallistavan taidetoiminnan toteuttajana, edellytyksenä oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, joustavuus, hyvä ongelmanratkaisukyky ja kyky työskennellä suomen kielellä yhdessä maakunnan asukkaiden kanssa.

Miten haetaan

Avustusta haetaan lomakkeella, johon on liitettävä työsuunnitelma ja kustannusarvio. Liitteitä ei palauteta, mutta hakija voi halutessaan noutaa ne Pohjanmaan liiton toimistosta, kun avustuspäätökset on tehty.

Avustuksesta päättäminen

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta päättää avustuksen myöntämisestä kesäkuussa edellä mainittujen kriteerien pohjalta. Päätöksenteossa lautakunta noudattaa lisäksi Pohjanmaan liiton strategisia linjauksia ja muuta ohjeistusta huomioiden suomenkielisyys, maakunnan sisäinen tasapaino ja kulttuuritoiminnan monipuolisuus.

Avustuksen maksatus

Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille, kun sitä koskeva päätös on lainvoimainen.

Selvitys avustuksen käytöstä

Maakuntataiteilijan avustuksen saajan on annettava selvitys toteutuneesta taidetoiminnasta erillisellä lomakkeella elokuun 2023 loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä dokumentoitu kuvaus taidetoiminnan toteutumisesta ja itsearviointi työsuunnitelman toteutumisesta.

Lautakunta pidättää oikeuden periä myöntämänsä avustus takaisin, jos maakuntataiteilija on antanut hakemuksessa tai työsuunnitelmassaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, tai jos työsuunnitelmassa esitettyä taidetoimintaa ei ole toteutettu.

Muut ehdot

Taidetoiminnan yhteydessä on mainittava, että Pohjanmaan liitto on tukenut toimintaa. Tätä tarkoitusta varten Pohjanmaan liiton logon voi ladata täältä.

Taidetoiminta tai hanke on toteutettava kesäkuun 2023 loppuun mennessä.                                                    

Tietosuoja

Avustusten käsittelyprosessissa hakijoiden hakulomakkeessa ilmoittamista tiedoista syntyy henkilörekisteri, jota koskevan tietosuojaselosteen löydät täältä.

Lomakkeet

Hakemuslomake
Selvitys avustuksen käytöstä

Ota yhteyttä

Tarja Hautamäki
Kulttuuripäällikkö