Baltic Sea Cultural Cities

Baltic Sea Cultural Cities (BSCC) -hanke yhdistää Itämeren alueen kaupungit, ihmiset, kulttuuriorganisaatiot ja kulttuurin ammattilaiset lisäämällä paikallisella tasolla kulttuurisen moninaisuuden näkyvyyttä. Hanke on monella tasolla rajat ylittävä ja sen lippulaivaksi nimetään vuosittain tai puolivuosittain Itämeren kulttuurikaupunki. 

Periaatteella "vesi yhdistää meidät mutta kulttuuri tuo meidät yhteen" on tarkoitus saada aikaan synergiaa ja yhteistyötä, jossa keskiössä on kansalaisten osallistuminen ja osallisuus mukana olevien kaupunkien ja yhteisöjen keskinäisen kilpailun sijaan.

Hanketta hallinnoi Itämeren valtioiden neuvosto, the Council of the Baltic Sea States (CBSS), ja sitä rahoittaa Swedish Institute.

Lue lisää hankekuvauksesta (englanniksi).

Ota yhteyttä

Mr. Thorvaldur Kristjansson (1.2.2021)
Senior Adviser for Regional Identity
Council of the Baltic Sea States Secretariat in Stockholm
thorvaldur.kristjansson@cbss.org