Alueellinen elpymissuunnitelma tukee vientiteollisuutta ja vihreää siirtymää

Alueellinen elpymissuunnitelma tukee vientiteollisuutta ja vihreää siirtymää

12.10.2020

EU:n elpymisrahoitus on tärkeä väline, kun Pohjanmaan talouteen annetaan uutta vauhtia koronapandemian jälkeen. Pohjanmaan liitto on laatinut alueellisen elpymissuunnitelman laajassa yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa.

Pohjanmaan vientipainotteisella teollisuudella on suuri merkitys koko maan hyvinvoinnille. Euroopan komission ennusteen mukaan koko Länsi-Suomi tulee olemaan yksi Euroopan voimakkaimmin koronakriisistä kärsivistä alueista. Tämä johtuu alueen vahvasta vientiteollisuudesta, joka suuntautuu niin niin EU:n alueelle kuin sen ulkopuolellekin.

Pohjanmaan alueellisen elpymissuunnitelman lähtökohtana ovat EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) ja Suomen kestävän kasvun ohjelman periaatteet tuettavista toimenpiteistä. Vuoden 2021 talousarviota koskevissa neuvotteluissaan hallitus hyväksyi linjaukset EU:n elpymisvälineen varojen kansallisen osuuden (n. 2,5 mrd. euroa) käytöstä. Tavoitteena on, että Pohjanmaalle ohjattaisiin 700 miljoonaa euroa. Rahoitus suunnattaisiin hankkeille, jotka vahvistavat Pohjanmaan asemaa ympäristöystävällisten ratkaisujen tuottajana.

Vihreän ja digitaalisen siirtymän tukeminen

Pohjanmaan alueellisessa elpymissuunnitelmassa korostuu vientipainotteisen teollisuuden toimintaedellytyksien, uudistumisen ja kasvun tukeminen.

Alueellinen elpymissuunnitelma koostuu kahdeksasta alueen vahvuuksia hyödyntävästä kärkikokonaisuudesta. Nämä ovat kehyksiä, joiden sisään rahoitettavien hankkeiden tulee sopia. Investoinnit ja toimenpiteet on toteutettava vuosien 2021–2026 aikana.

 • EnergySAMPO, 500 000 000 €
 • Giga Vaasa, 97 300 000 €
 • Sustainable and Circular Ostrobothnia, 45 300 000 €
 • PK Next Step, 41 000 000 €
 • TKI-Boost, 20 000 000 €
  + OsaamisHub Pietarsaari, 2 000 000 €
 • Vaasa Future Proof Harbour, 15 900 000 €
 • Technobothnia, 4 900 000 €
 • VEBIC Freesi lab, 1 600 000 €
 • Pohjanmaan digitaaliset sote-lähipalvelut -kehittämishanke
   

Suunnitelman periaatteena on, että jokainen rahoitettava hanke sisältää sekä suoraa elvytysvaikutusta että potentiaalin voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessa. Keskiössä ovat muun muassa osaamisen kehittäminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, uudet liiketoimintamallit sekä vienti ja kansainvälistyminen. Investoinnit infrastruktuurin ja kestävän liikenteen kehittämiseen edistävät vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä.

Nämä kokonaisuudet Pohjanmaa asettaa etusijalle

 • EnergySAMPO on seitsemän maailmanlaajuisesti toimivan yrityksen yhteisymmärrysmuistio huippuosaamisen jakamiseksi ja innovatiivisten järjestelmäratkaisujen kehittämiseksi.
 • GigaVaasa-hankekokonaisuudella varmistetaan edellytykset akkuteollisuusalueen nopealle rakentamiselle. Tähän kuuluvat alueen sisäinen logistiikka, yhteydet runkoväyliin, junaraiteille ja sitä kautta satamaan.
 • Sustainable and Circular Ostrobothnia -hankekokonaisuus keskittyy kiertotalouteen neljän eri teeman kautta: biokaasu (Suupohjan rannikkoseudulla ja Pietarsaaren seudulla), uusiin polttoaineisiin, kestävämpien tuotteiden valmistukseen sekä kiertotalousosaamiseen.
 • PK-Next-step: PK-yritysten toiminnan kehittäminen koronan jälkeen on hankekokonaisuus, jossa etsitään yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja liiketoiminnan uudistamiseen.
 • TKI-Boost-hankekokonaisuudessa rahoitetaan toimenpiteitä, joilla lisätään pk-yritysten osaamista, vauhditetaan niiden uudistumista sekä edistetään digitalisaatiota ja vihreää siirtymää. Pietarsaaren seudulla panostetaan rakennuksiin ja laitteistoihin, jotka tuovat yhteen yritykset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut.
 • Vaasa Future Harbour Concept -hankekokonaisuudessa tavoitteena on kehittää satama-alueen toiminta tehokkaaksi ja vastuulliseksi. Tavoitteeseen edetään tutkimalla, kehittämällä ja pilotoimalla energiajärjestelmiä, IKT-ratkaisuja, logistiikkasovelluksia ja waste-to-energy-järjestelmiä sekä panostamalla infraan, LGN:hen ja sähköistykseen Merenkurkun uuden laivan yhteydessä. 
 • Technobothnia-kokonaisuudessa tehdään investointeja, jotka mahdollistavat tutkimustulosten levittämisen ja kehitetään elinkeinoelämälle tarjottavia palveluita.
 • VEBIC FREESI lab -kokonaisuuden laiteinvestoineilla vahvistetaan tieteellistä tutkimusta sekä kehitetään tieteellisen tutkimuksen tulosten käyttöönottoa ja kaupallistamista.
 • Pohjanmaan digitaaliset sote-lähipalvelut -kokonaisuuden tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden digitaalisia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on turvata palveluiden saavutettavuus, tietoturvallisuus ja laatu.

 

Suunnitelman käsittely jatkuu 13.10., kun maakunnan toimijoiden ja eri ministeriöiden edustajat kokoontuvat valtiovarainministeriön koolle kutsumaan kokoukseen. Kokouksessa keskustellaan Pohjanmaan suunnitelman kärkikokonaisuuksista ja niiden soveltuvuudesta valtakunnalliseen suunnitelmaan.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle