Hae tukea Pohjanmaan suomenkielisen kulttuurin edistämiseen

Hae tukea Pohjanmaan suomenkielisen kulttuurin edistämiseen

28.12.2020

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta jakaa kohdeavustuksia toimintaan, joka edistää maakunnan suomenkielistä kulttuurielämää. Tukea voivat hakea yhdistykset, työryhmät ja yksityishenkilöt. Myös kunta voi saada avustuksen, jos avustettava kohde toteutuu usean kunnan alueelle ja kunnat ovat sitoutuneet yhteistyöhön sen toteuttamiseksi.

Samaa hakijaa tuetaan peräkkäisinä kalenterivuosina vain painavista syistä. Perus- ja jatko-opintoihin, opinnäytetöiden tekemiseen sekä harrastus- ja virkistysmatkoihin ei myönnetä avustusta.

Hakemusten on oltava perillä Pohjanmaan liitossa viimeistään hakuajan päättymispäivänä 29. tammikuuta klo 16. Lisätietoja löytyy täältä.

 

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle