Kolikko kädellä

Haku: Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaku

27.9.2023

Haku on avoinna 26.9. - 15.11.2023 Hankerahoitusta voi hakea seuraavista painopisteistä:
Suomen osalta JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. EU:n maaraportissa Suomelle (2020) todetaan, että hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä edellyttää kunnianhimoisia uusia toimenpiteitä. Oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistamiseksi sekä sosioekonomisten vaikutuksien torjumiseksi Pohjanmaalla tarvitaan paljon uutta tietoa kehittyneistä uusiutuvaan energiaan perustuvista energiaratkaisuista ja hiilineutraalista kasvi- ja eläintuotannosta.

Pohjanmaan alueellisessa oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmassa (JTF) nostetaan esille kaksi keskeistä kehittämistarvetta, joilla lievennetään siirtymävaiheen haittavaikutuksia:

·       kestävien alueellisten energiaratkaisujen ja uusien vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien luominen sekä

·       hiilineutraalin kasvi- ja eläintuotannon edistäminen ja turvesoiden ennallistaminen.

Hankkeiden tulee pystyä osoittamaan selkeä syysuhde omien tavoitteidensa ja Pohjanmaan JTF-suunnitelmassa yksilöityjen kehittämistarpeiden välillä.

Lue enemmän hakuilmoituksesta linkki.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle