Hankinta: Sähkönsiirtoselvitys Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tuulivoima-alueille

25.4.2022

Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan liitto pyytävät tarjousta sähkönsiirtoselvityksen laatimisesta koskien Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntia.

Selvitys laaditaan maakuntakaavoituksen taustaksi. Tarjoukset on toimitettava 16.5.2022 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö löytyy Hilmasta.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle