Innostava lastenkulttuuri kasvattaa osallistumaan

Innostava lastenkulttuuri kasvattaa osallistumaan

6.10.2020

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark katsoo, että lastenkulttuurin tulee tavoittaa kaikki maakunnan lapset ja nuoret.

 Tavoite saavutetaan, kun kohderyhmää kuunnellaan herkällä korvalla, vastataan ajan haasteisiin sekä levitetään ja jaetaan asiantuntijuutta alueella.

Vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa Barkin visiona on olla Suomen paras lastenkulttuuriverkosto, joka osallistaa kaikki lapset ja nuoret yhdenvertaisesti ja innostavasti ja joka toimii verkostomaisesti yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Päämäärään vie liikkuva lastenkulttuuriverkosto, joka tuo toiminnan sinne, missä lapset ja nuoret jo muutenkin ovat, sekä oikein toteutettu viestintä. Näin lapset ja nuoret saavat yhdenvertaisesti nauttia kulttuurista ja taiteesta sekä heistä kasvaa aktiivisia, luovia ja osallistuvia kansalaisia.

Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Bark järjestää kulttuuritoimintaa esikouluille ja peruskouluille sekä auttaa maahanmuuttajien kotoutumisessa. Toimintamuotoja ovat mm. aikamatkat, kuvataide-, musiikki- ja tanssityöpajat sekä maailmanperintöagenttikoulutus.

Barkin toimialueeseen kuuluvat Pohjanmaan 15 kuntaa ja Kokkola. Bark juhli 10-vuotista toimintaansa vuonna 2019, jolloin toiminta tavoitti ennätysmäärän osallistujia. Jopa 17 500 henkilöä, suurin osa heistä lapsia ja nuoria, sai nauttia Barkin tarjonnasta.

Julkilausuma pohjautuu maakuntahallituksen 31.8.2020 hyväksymään Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto Barkin visioon ja strategiaan.

Gå till "Ajankohtaista liitosta"