Interreg Aurora: Aivan uusi rajat ylittävän yhteistyön ohjelma Euroopassa

Interreg Aurora: Aivan uusi rajat ylittävän yhteistyön ohjelma Euroopassa

12.2.2021

Interreg Aurora on Euroopan Interreg-yhteisön aivan uusi yhteistyöohjelma vuosille 2021–2027. Rahoitusohjelma tarjoaa uudenlaisia, kiinnostavia yhteistyömuotoja.

Uusi ohjelma-alue

Interreg Aurora yhdistää Interreg 2014–2020-ohjelmien Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantican maantieteelliset alueet. Ohjelma-alue kattaa myös Sápmi-alueen Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Saamelaiskulttuuriin kuuluu yhdeksän eri kieltä ja rikas kulttuuriperintö perinnetietoineen ja perinteisine elinkeinoineen, joita harjoitetaan modernein keinoin.

Eurooppalaisesta näkökulmasta maantieteellinen alue vertautuu Espanjaan ja Portugaliin yhdessä tai puoleentoista Saksaan.

– Merenkurkun alueella on vahva yhteistyöperinne, ja rahoitus kohta päättyvästä Interreg Botnia Atlantica -ohjelmasta on mahdollistanut monta tärkeää yhteistyöhanketta. Toivomme, että nykyisiä verkostoja ja yhteistyön henkeä kehitetään edelleen, kun uusi Interreg Aurora -ohjelma avaa oven laajemmalle yhteistyöalueelle, sanoo Pohjanmaan liiton aluekehitysasiantuntija Susanna Ehrs.

Kartta, jossa Interreg Aurora-alue on merkitty.

Interreg Aurora -ohjelmaan kuuluvat seuraavat NUTS III -alueet:

  • Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten ja Västernorrland
  • Suomi: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
  • Norja: Troms og Finnmark ja Nordland
  • Saamelaiset: Suomessa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Ruotsissa Norrbottenin, Västerbottenin, Västernorrlandin ja Jämtlandin sekä Taalainmaan Idre Samebyn. Norjassa Troms og Finnmark, Nordland ja Tröndelag sekä osa Innlandetia (Elgå Reinbeitedistrikt).

Uusi ohjelma

Uuden vuosien 2021–2027 ohjelman valmistelu on käynnissä ja ohjelman odotetaan alkavan vuoden 2022 alkupuolella.

Ohjelman ja prioriteettien kirjaamista ja valmistelua koordinoivat Lapin liitto, Region Norrbotten sekä Tromssan ja Finnmarkin lääni. Kaikki ohjelma-alueen kymmenen aluetta sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät ovat edustettuina työryhmässä.

– Prioriteetit valitaan ohjelma-alueen tarpeiden ja haasteiden perusteella. Olemme käyneet vuoropuhelua sidosryhmien ja paikallisten kanssa palautteen ja kokemusten keräämiseksi verkkokyselyn ja webinaarin kautta, Lapin liiton ohjelmakoordinaattori Anna-Mari Auniola kertoo.

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin lääninhallitus Ruotsissa.

Lisätietoja Interreg Auroran valmisteluista ohjelman kotisivuilla.

(Kuva, Vaasan satama: Antti Kuusiniemi)

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle