Kahtalaisia mielipiteitä esityksestä maisema-alueiksi

Kahtalaisia mielipiteitä esityksestä maisema-alueiksi

21.12.2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävä esitys saa Pohjanmaan liitolta sekä moitteita että kiitosta.

Merenkurkun saaristomaisemien ja Björköbyn saariston kulttuurimaiseman aluerajauksia on supistettu, mutta valtakunnallisesti merkittävien kulttuurivaikutteisten ympäristöjen yhdistäminen laajoihin vesialueisiin on Pohjanmaan liiton mielestä yhä perusteetonta. Kohteiden rajaukseen sisällytetyt vesialueet, saaret ja luodot kuuluvat jo suurimmalta osin Natura 2000 -alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja maailmanperintöalueeseen, vaikka ministeriön ehdotuksissa on nimenomaan pyritty välttämään päällekkäisyyksiä.

Liitto pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että Laihianjoen kulttuurimaiseman rajausta on muutettu ja Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema poistuu ehdolla olevista maisema-alueista.

Uusina valtakunnallisesti arvokkaina maisema-alueina päivitysinventointiin on ehdotettu Orisbergin kulttuurimaisemaa sekä Vanhan Vaasan kulttuurimaisemaa. Tästä liitto on hyvillään, sillä se oli esittänyt kyseisiä alueita edellisessä inventoinnista antamassaan lausunnossa.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle