Kaskisten ja Pietarsaaren satamat säilytettävä EU:n TEN-T-verkossa

Kaskisten ja Pietarsaaren satamat säilytettävä EU:n TEN-T-verkossa

19.1.2022

TEN-T liikenneverkko yhdistää EU:n jäsenmaat ja kattaa tärkeimmät yhteydet ja solmukohdat. EU on päivittämässä TEN-T-liikenneverkkoasetusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut Suomen kantaa komission esitykseen. Esityksessä Pohjanmaa jää ilman TEN-T-satamaa, mikä on erittäin huolestuttavaa maakunnan kannalta. Tähän asti Kaskisten ja Pietarsaaren satamat ovat olleet mukana TEN-T-verkossa, ja Vaasan satama on yritetty saada mukaan.

Pohjanmaan mielestä Suomen nykyiset kattavan verkon satamat tulisi vähintäänkin säilyttää TEN-T kattavassa verkossa. Lisäksi Suomen tulisi esittää TEN-T kattavaan verkon uusia kohteita täydentämään laajentuvien TEN-T ydinverkkokäytävien liikenneyhteyksiä. Pohjanmaan liitto esittää, että Suomi sisällyttää kantaansa:

  • Kaskisten satama säilyy TEN-T kattavan verkon satamana
  • Pietarsaaren satama säilyy TEN-T kattavan verkon satamana
  • Vaasan satama ja rata lisätään TEN-T kattavaan verkkoon täydentämään ydinverkkokäytävien yhteyksiä

Kaskisten satama. Kuva: Port of Kaskinen

Kun Suomen valtio esittää satamia TENT-T-verkkoon, se sitoutuu samalla satamien kehittämiseen. Tämä mahdollistaa rahoituksen hakemisen EU:lta sekä suunnitteluun että investointeihin. Pohjanmaan satamat ovat tulevina vuosina investoimassa useita kymmeniä miljoonia. Jos satamat eivät ole mukana TEN-T-verkossa, joutuvat ne maksamaan investoinnit itse ilman EU-tukea.

Kriteerit eivät suotuisia Suomelle eikä Pohjanmaalle

Suomen viennin arvosta 40 % lähtee maailmalle läntisen Suomen satamien kautta. Länsirannikon satamat Kaskinen, Vaasa ja Pietarsaari palvelevat Suomen vahvimman vientiteollisuusvyöhykkeen tarpeita. EU:n ehdottamat kriteerit perustuvat tavaravolyymiin, mikä ei ole mitenkään perusteltua Suomen kaltaiselle logistiikka-alueelle.

Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa siihen, että Suomen nykyiset kattavan verkon satamat vähintäänkin pysyvät TEN-T kattavassa verkossa.

Lue koko kannanotto

Otsikkokuva: Pietarsaaren satama/Port of Pietarsaari

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle