Bild: Frågeformulär. Kuva: Kyselylomake.

Kuudesluokkalaiset saivat sanoa mielipiteensä Korsnäsin ja Pohjanmaan tulevaisuudesta Vaikuta! -teemapäivässä

24.11.2023

Korsnäsin kunnantalolla ja kirjastossa järjestettiin Vaikuta!-teemapäivä perjantaina 24. marraskuuta ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla Korsnäsin kunnan kuudennesluokkalaisille. Oppilaat saivat kuulla teemapäivän aluksi opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin videotervehdyksen, ja Korsnäsin kunnanjohtaja Christina Båssar toivotti oppilaat tervetulleiksi teemapäivään.

Päivän tarkoituksena oli kerätä oppilaiden mielipiteitä muun muassa Korsnäsin kunnasta, hyvinvoinnista, kuraattoripalveluista, koulusta sekä Korsnäsin ja Pohjanmaan tulevaisuudesta. Oppilaat pääsivät myös tapaamaan kunnanjohtajan, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja tutustumaan nuorisovaltuustoon sekä sen toimintaan. Teemapäivä päättyi äänestykseen, jossa lapsia pyydettiin äänestämään eri vaihtoehdoista vanhan kunnantalon rakennuksen korvaamiseksi.

Oppilaiden mielipiteitä kerättiin erilaisten työpajojen ja Seppo-nimisen digitaalisen osallistumispelin avulla. Peli sisälsi erilaisia tehtäviä, joita lapset tekivät. Työpajoissa lapset pääsivät mm. keskustelemaan kunnan johdon kanssa, tapaamaan nuorisovaltuuston edustajia, sisustamaan unelmiensa kuraattorinhuonetta ja tapaamaan Pohjanmaan liiton henkilökuntaa.

Agenda 2030 - rakennetaan yhdessä kestävää arkea!

Yksi päivän teemoista oli, mikä on kuudesluokkalaisten mielestä tärkeintä hyvän ja kestävän arjen rakentamisessa Korsnäsissä ja Pohjanmaalla. Lapset tutustuivat Agenda 2030 -ohjelman tavoitteisiin ja kestävään kehitykseen. Vastaamalla erilaisiin ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviin kysymyksiin ja tekemällä julisteen tärkeimpinä pitämistään Agenda 2030 -tavoitteista, lapset antoivat tärkeää tietoa siitä, miten voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta Korsnäsissä ja Pohjanmaalla. 

Vaikuta! -teemapäivä

Vaikuta!-teemapäivä on Nuorten Suomi ry:n nuorten kanssa yhdessä kehittämä, pelillisiä menetelmiä hyödyntävä tapahtumakonsepti, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa nuoria vaikuttamiseen. Teemapäivän tarkoituksena on vahvistaa nuorten yhteiskunnallista osallistumista.

- Teemapäivä mahdollistaa vuorovaikutuksen nuorten ja päättäjien välillä. Se mahdollistaa myös nuorten ajatusten ja ideoiden keräämisen eri tahojen, kuten kunnan- ja maakunnan, päätöksenteon tueksi, kertoo kehittämispäällikkö Carita Hännivirta Nuorten Suomi ry:stä.

Korsnäsin Vaikuta! -teemapäivän tavoitteena oli, että oppilaat pääsivät aidosti vaikuttamaan ja ilmaisemaan näkemyksiään muun muassa kunnasta, koulusta, oppilashuollosta, hyvinvoinnista ja Pohjanmaan tulevaisuudesta. Teemapäivän järjestivät Korsnäsin nuorisotoiminta yhdessä kunnan johdon ja alakoulujen kanssa. Päivän sisältöä ovat suunnitelleet myös Pohjanmaan liiton ja Pohjanmaan hyvinvointialueen/oppilashuollon edustajat.

Enemmän tietoa teemapäivästä. 

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle