Liiton talousarviosta käydään keskusteluja

Liiton talousarviosta käydään keskusteluja

28.9.2020

Maakuntahallitus aloitti tänään keskustelun Pohjanmaan liiton taloudesta maakuntajohtaja Kaj Suomelan esittelemän vuosien 2021–2023 alustavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen pohjalta. Keskustelua jatketaan illemmalla maakuntahallituksen iltakoulussa.

Alustavan talousarvion mukaan liiton talouskehys on ensi vuonna lähes samansuuruinen kuin kuluvana vuonna. Se tarkoittaa, että jäsenkunnilta kerätään vajaat kolme miljoonaa euroa. Se ei riitä kattamaan toimintamenoja, mutta vaje paikataan ottamalla edellisvuosien ylijäämästä.

Käynnissä oleva sote-uudistus ei tässä vaiheessa koske maakunnan liittoja, joten Pohjanmaan liiton toiminta jatkuu normaalisti. Eniten voimavaroja sitovat aluekehittämiseen ja aluesuunnitteluun liittyvät lakisääteiset tehtävät. Ensi vuonna alkaa uusi rakennerahastokausi, ja liitto toivoo tulevansa nimetyksi rakennerahastovarojen välittäväksi toimielimeksi.

Alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta neuvotellaan myöhemmin myös kuntien kanssa. Sen jälkeen maakuntahallitus viimeistelee lokakuussa ehdotuksensa maakuntavaltuustolle.

Gå till "Ajankohtaista liitosta"