Liitto ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä

Liitto ei valita hallinto-oikeuden päätöksestä

13.12.2021

Pohjanmaan liitto ei valita Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040.

Vaasan hallinto-oikeus on hyväksynyt Suupohjan Lintutieteellisen Yhdistyksen valituksen, jossa yhdistys vaatii, että kaavasta poistetaan Siipyyn edustalle osoitettu tuulivoimala-alue.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 15.6.2020. Päätöksestä jätettiin kaksi valitusta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastusti Raippaluodon Vistanin kylän ja Björköbyn välille esitettyä tieyhteystarvetta. Sitä ei ELY-keskuksen mukaan olisi saanut merkitä kaavaan, koska selvitykset ovat kesken. 

Vaasan hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että maakuntavaltuuston päätös ei ole ELY-keskuksen valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle