Dimmig väg. Sumuinen tie.

Maakuntahallitus keskusteli liikennepolitiikan suuntaviivoista

16.11.2022

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää marraskuussa Liikenne 12 -suunnitelman mukaiset keskustelutilaisuudet alueellisille liikennejärjestelmätoimijoille. Lähestyvät eduskuntavaalit kannustavat osaltaan laatimaan tavoitteita hallitusohjelmaan. Liikennepolitiikasta ja lähivuosien investointitarpeista käytiin tiistai-iltana maakuntahallituksessa perinpohjainen keskustelu ja sen jälkeen hallitus hyväksyi liikennepolitiikan tavoitteet.

Hallitusohjelmatavoitteiden pääteemat ovat osaava työvoima, resilientti yhteiskunta, vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä saavutettavuus. Nämä teemat kytkeytyvät liikenteeseen, liikkumiseen ja logistiikkaan. Vientiteollisuuden näkökulmasta on kyse saavutettavuudesta, solmukohdista, jotka tukevat maantieteellisesti tasapainoista kehitystä ja liikenneyhteyksistä länteen. Tieverkon suuri korjausvelka pitää hoitaa, mutta myös alkutuotannon ja energiatuotannon huoltovarmuus on taattava. On myös tärkeää, että keskustelu Rantaradasta käynnistetään.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle