Maakuntakaavan ilmastovaikutusten arviointi on valmis

Maakuntakaavan ilmastovaikutusten arviointi on valmis

4.11.2020

Mitkä ovat Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 ilmastovaikutukset, esimerkiksi energian, liikenteen ja luonnonvarojen kannalta? Maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö, ja kaikkien näiden kolmen näkökulmasta on tärkeää ottaa ilmasto huomioon.

Maakuntakaava 2040 edistää vähähiilisyyttä

Johtopäätöksissä todetaan muun muassa, että luonnonvarojen kestävän käytön edistämisen kannalta maakuntakaavassa tehdyt ratkaisut ovat positiivisia ja vähähiilisyyteen tähtääviä.

Alue- ja yhteiskuntarakenteen eheytyminen ja monipuolistuminen vähentää erityisesti liikenteen
ilmastovaikutuksia. Saavutettavuuden parantaminen Pohjanmaan alueella ja kasvun keskittyminen
keskuksiin vähentävät liikkumisen päästöjä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviä ja resilienssiä kasvattavia ratkaisuja maakuntakaavassa ovat myös muun muassa yhtenäinen viheraluejärjestelmä sekä viheralueiden riittävän määrän varaaminen rakennetuilla alueilla tarkemman suunnittelun yhteydessä.  Virkistysalueet ovat hyvin saavutettavissa kävellen tai pyöräillen suurelle osalle maakunnan väestöstä.

Maakuntakaava mahdollistaa tuulivoiman lisäämisen, sillä kaavaan on osoitettu seudullisesti merkittäviä tuulivoima-alueita. Maakuntakaavassa on myös aurinkoenergiaa koskeva suunnittelumääräys, joka koskee koko maakuntaa.

Tuloksia hyödynnetään seuraavan maakuntakaavan valmistelussa

Ilmastovaikutusten arviointi laadittiin seuraavan maakuntakaavan ja sitä varten tehtävien selvitysten pohjaksi. Näin ollen ilmastovaikutusten arviointi sisältää myös suosituksia tulevaan maakuntakaavatyöhön ja ehdotuksia aiheista, jotka ovat ilmastovaikutuksia ajatellen erityisen keskeisiä selvittää. Yksi esimerkki on selvittää kestävä energiajärjestelmä, joka perustuu parempaan energiatehokkuuteen ja vähentyneeseen energian kulutukseen sekä älykkäisiin sähköverkkoihin.

Valtakunnallisesti tämä on vasta toinen maakuntakaavasta tehty ilmastovaikutusten arviointi. Uudenmaan liitto on aikaisemmin laatinut vastaavan selvityksen.

Ilmastovaikutusten arvioinnin on tehnyt konsulttitoimisto Ramboll.

Linkki raporttiin
Linkki tiivistelmään

Kuva: Torkkolan tuulivoimapuisto, Vähäkyrö, Vaasa

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle