Maakuntastrategian luonnos nähtäville

Maakuntastrategian luonnos nähtäville

13.12.2021

Pohjanmaan maakuntastrategian lähtökohtana on luoda perusta ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävälle Pohjanmaalle. Maakuntahallitus päätti tänään asettaa maakuntastrategian luonnoksen nähtäville Pohjanmaan liiton verkkosivuille 20.12.2021–31.1.2022. Tuona aikana luonnoksesta on mahdollista esittää mielipiteitä kirjallisesti.

Kuulutus ja linkki strategialuonnokseen

Uuden maakuntastrategian lähtökohtana ovat maakunnan kehitykseen vaikuttavat keskeisimmät muutosilmiöt. Tärkeimmiksi muutosilmiöiksi on tunnistettu mm. ilmastonmuutos, digitalisaatio ja työikäisen väestön määrän väheneminen. Maakuntastrategiassa kuvataan, kuinka nämä muutosilmiöt vaikuttavat Pohjanmaan kehitykseen sekä millaisin tavoittein pyrimme muutosilmiöiden vaikutuksiin vastaamaan.

Esimerkiksi ilmastonmuutos on Pohjanmaalla sekä haaste että mahdollisuus. Ilmastonmuutos uhkaa aiheuttaa Pohjanmaalla merkittäviä ympäristö- ja sosioekonomisia ongelmia. Toisaalta niin kutsuttu vihreä siirtymä päästöttömiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin luo suuria mahdollisuuksia Pohjanmaan elinkeinoelämälle.

Maakuntastrategia viedään hyväksyttäväksi maakuntavaltuustoon keväällä 2022.

Kuva: Antti Kuusiniemi

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle