Maakuntavaltuusto hyväksyi merialuesuunnitelmaehdotuksen

Maakuntavaltuusto hyväksyi merialuesuunnitelmaehdotuksen

2.11.2020

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto käsitteli kokouksessaan 2. marraskuuta muun muassa ehdotusta Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaksi sekä liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2021­–2023. Kokoontumisrajoitusten vuoksi kokous pidettiin etäkokouksena.

Maakuntavaltuusto hyväksyi osaltaan Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmaehdotuksen. Päätös tulee voimaan vasta kun Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntavaltuustot ovat tehneet hyväksymispäätöksen omien toimialueidensa osalta. Merialuesuunnitelma on strateginen kehittämisasiakirja, jolla ei ole oikeusvaikutuksia eikä sitovaa vaikutusta muuhun suunnitteluun. Maakuntavaltuusto korosti, että merialuesuunnitelmaa ei saa tulevaisuudessa käyttää perusteena mahdollisista uusista suojelualueista päätettäessä. Suunnitelmassa osoitetaan yleispiirteisesti potentiaalisia alueita eri käyttömuotojen tarpeisiin sisäsaaristossa, ulkosaaristossa ja avomerellä.

Maakuntavaltuusto äänesti Kaj Kärrin esityksen merialuesuunnitelman palauttamisesta nurin. Kärr halusi, että energiantuotantoalueen merkintä Siipyyn edustalla poistettaisiin suunnitelmasta. Merkinnällä tarkoitetaan ensisijaisesti merituulivoima-aluetta. Valtuusto hylkäsi palautusehdotuksen äänin 22–7.

Toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin

Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021­–2023 hyväksyttiin. Ensi vuoden talousarvio on 408 510 euroa alijäämäinen, mikä katetaan ottamalla edellisvuosien ylijäämästä. Talousarviokeskustelussa nousi esiin myös yhteys maakunnan ja käynnissä olevan sote-uudistuksen välillä.

– Uudistus vaikuttaa meidänkin työhömme tulevan vuoden aikana, ja tulemme tekemään töitä saadaksemme hyvän, Pohjanmaan kannalta suotuisan uudistuksen. Länsi-Suomen maakunnat ovat hiljattain ilmoittaneet, että olemme valmiita olemaan mukana rakentamassa monialaisia maakuntia, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Maakuntavaltuusto valitsi uusia jäseniä valtuustoon ja maakuntahallitukseen. Maakuntavaltuustoon nimettiin Eeva Simons (Vaasa) ja Carola Bengs-Lattunen (Maalahti), ja maakuntahallitukseen nousi Bernt Björkholm.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle