Kvinna med pärlhalsband. Nainen helmikaulakorulla.

Neljä Pohjanmaan kuntaa tavoittelee Itämeren alueen kulttuurihelmen titteliä

17.11.2023

Interreg Eurooppa -hanke Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions (Itämeren alueen kulttuuriset helmet kestävämpiä kaupunkeja ja alueita varten) julisti elokuussa haettavaksi BSR Cultural Pearl -tittelin ja -ohjelman vuodelle 2024.

Pohjanmaalta titteliä tavoittelevat Kristiinankaupunki, Närpiö, Pietarsaari ja Uusikaarlepyy. Ulkopuolinen asiantuntijaraati valitsee ensimmäiset neljä BSR Cultural Pearls -helmeä, jotka julkistetaan joulukuun alussa.

Pohjanmaan liitto on partnerina kolmivuotisessa Interreg-hankkeessa, johon osallistuvat Suomen lisäksi Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi, Saksa Tanska ja Viro. Partnereita on hankkeessa yhteensä 12 ja sitä hallinnoi Itämeren valtioiden neuvosto Tukholmasta käsin. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,5 miljoonaa euroa.

Prosessissa on kaksi vaihetta. Esivalintakierroksella valittiin rajallinen määrä hakijoita niiden kelpoisuuden, motivaation ja osallistumismahdollisuuksien perusteella. Toiselle kierrokselle valittuja hakijoita pyydettiin kehittämään yksityiskohtaisempi visio sekä laatimaan kulttuuria ja selviytymiskykyä koskeva toimintasuunnitelma.

Tavoitteena on vahvistaa Euroopan mittakaavassa pienten kuntien kykyä lisätä sosiaalista selviytymiskykyään. Kuntia autetaan kulttuurin avulla työskentelemään yhdessä yhteisöjensä kanssa elämänlaadun, houkuttelevuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samalla vahvistetaan kuntien kansainvälistä profiilia ja näkyvyyttä.

- Pidimme ajatuksesta vahvistaa kaupungin kykyä työskennellä yhteisöjen kanssa sosiaalisen resilienssin lisäämiseksi kulttuurin avulla. Se sopii myös hyvin yhteen kaupunkimme Cittaslow-statuksen kanssa, mikä tarkoittaa hyvää elämää, kertoo Kristiinankaupungin hyvinvointijohtaja Emilia Mattson Nortamo.

Närpiön kulttuurivastaava Victor Strömbäck korostaa osallistavaa kulttuuritoimintaa.

- Hankkeen avulla pyrimme saamaan useampia kansallisuuksia mukaan kaupungin kulttuurielämään. Taiteen ja kulttuurin kautta haluamme tuoda esiin asukkaiden omia tarinoita, historiaa ja unelmia elämästä Närpiössä. Hankkeen myötä näemme myös mahdollisuuksia saada inspiraatiota, vaihtaa ideoita ja kokemuksia sekä kehittää uutta yhteistyötä muiden projektiin osallistuvien kanssa.

Pietarsaaren hakemusta ovat olleet laatimassa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikkö Päivi Rosnell ja kehitysjohtaja Johan Lithén.

- Hankkeen avulla kaupunki pyrkii testaamaan, syventämään ja parantamaan kansalaisten sitoutumista ja sosiaalista osallistumista yhdessä tekemällä ja äidinkielestä riippumatta. Hankkeessa pyritään paikallisten toimijoiden (asukkaiden, oppilaitosten, yrittäjien, kaupungin) avulla kehittämään keskustan hyvinvointia ja ehkäisemään asukkaiden yksinäisyyttä, Rosnell kertoo.

Uudenkaarlepyyn hyvinvointijohtaja Luzilla Backan mielestä BSR Cultural Pearls-hanke antaa kaupungille mahdollisuuden sekä arvokkaaseen näkyvyyteen että kokemuksiin Euroopan tasolla.

- Projektissa on myös jännittävää sisältöä, joka sopii erityisesti Juthbackan kulttuurikeskuksen toiminnan kehittämiseen, lisää projektikoordinaattori Ing-Marie Ohls.

Valituiksi tulevat helmet pääsevät tittelivuoden 2024 aikana osallistumaan kattavaan Cultural Pearls -ohjelmaan, joka sisältää kuntien laatiman toimintasuunnitelman täytäntöönpanon paikallisten asiantuntijoiden sekä kansallisten mentoreiden tukemana. 

Lisäksi helmille järjestetään kansainvälisiä verkostoitumis- ja vertaisoppimismahdollisuuksia sekä tilaisuuksia kansainväliseen vaihtoon. Samanaikaisesti käynnistyvät sosiaalisen resilienssin lisäämiseen liittyvät, asiantuntijoiden vetämät webinaarit, jotka ovat avoimia muillekin kiinnostuneille.

Lisätietoja Baltic Sea Region Cultural Pearls -hankkeesta: www.culturalpearls.eu

Lisätietoja hankkeesta Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Foto: Kasper Dalkarl

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle