We are in, ready to level up, EU logo, Pilot Action on Partnerships for Regional Innovation

Pohjanmaa pääsee mukaan eurooppalaiseen innovaatioverkostoon

31.5.2022

Pohjanmaa ja Vaasa on valittu mukaan Euroopan komission uuteen alueelliseen innovaatiokumppanuuteen (Partnership for Regional Innovation, PRI). Vuoden kestävässä kumppanuudessa on mukana 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenvaltiota. Alueista Pohjanmaa on ainoana mukana Suomesta.

Pohjanmaalla ja Vaasassa on maailmanluokan innovaatioekosysteemi, jossa koulutus, tutkimus, yritykset ja kansalaiset yhdessä luovat edellytykset tuotteille ja palveluille, joista koko maailma voi hyötyä.

Alueellinen innovaatiokumppanuus on pilottihanke, joka on Euroopan komission ja Euroopan alueiden komitean yhteistyössä kehittämä. Pilottitoimeen osallistuvat alueet ovat valmiit jakamaan hyviä käytäntöjä ja yhdessä edistämään vihreää siirtymää. Konkreettinen esimerkki tästä voi olla kiertotaloushankkeet eri puolilla unionia. Jos ne voivat viestiä keskenään ja hyötyä toistensa tuloksista, saattavat ne onnistua vielä paremmin.  

Uusia kontakteja ja uusia hankkeita

Pilottihankkeen tuloksia hyödynnetään laadittavassa Euroopan innovaatiotoimintaohjelmassa. Pohjanmaalle kumppanuus tarjoaa hyödyllisiä kontakteja ja ideoita erilaisiksi kehittämishankkeiksi. Hankkeet voivat saada rahoitusta EU:lta ja synnyttää uusia innovaatioita Pohjanmaalle.

Innovaatiokumppanuus perustuu älykkääseen erikoistumiseen, johon Pohjanmaa on panostanut paljon viime vuosina. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa sitä, että maat ja alueet tunnistavat ja valitsevat omat vahvuusalueensa ja suuntaavat panostukset ja investoinnit niihin.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle