Pohjanmaan ilmastopäästöt laskivat 2,3 prosenttia vuodesta 2020

Pohjanmaan ilmastopäästöt laskivat 2,3 prosenttia vuodesta 2020

23.1.2023

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotiedot vuoden 2021 osalta. Laskelman mukaan Pohjanmaan kuntien ilmastopäästöt vähenivät 2,3 prosenttia edellisvuoteen eli vuoteen 2020 verrattuna lähes kaikilla sektoreilla.

Rakennusten lämmitysmuodoista sähkölämmityksen päästöt lisääntyivät Pohjanmaan kunnissa 10,3 prosenttia ja muun lämmityksen päästöt yleistyivät 20,1 prosentilla. Lämmityksestä aiheutuvia päästöjä on kyetty kuitenkin vähentämään 26,1 prosenttia öljylämmityksen ja 4,6 prosenttia kaukolämmön osalta. Liikenteen päästöt ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna raideliikenteessä 10,4 prosentilla ja vesiliikenteessä 2,8 prosentilla, kun taas tieliikenteen päästöt vähentyivät 2,9 prosenttia. Työkoneiden, jätteiden käsittelyn ja f-kaasujen päästöt jatkoivat pääasiassa laskevina. Maatalouden päästöt laskivat 3,5 prosenttia ja kulutussähkön päästöt 6,2 prosenttia.

Päästöjen jakauma eri sektoreiden välillä on pysynyt lähes samana edellisvuoteen verrattuna. Ennakkotietojen mukaan eniten päästöjä Pohjanmaalla aiheutui maataloudesta (27,1 %) ja tieliikenteestä (23,0 %). Vähiten päästöjä aiheutui puolestaan F-kaasuista (2,7 %) ja sähkölämmityksestä (2,7 %).

Päästöt ovat vähentyneet Pohjanmaalla yhteensä 35,2 prosenttia vuodesta 2007. Pohjanmaa sijoittuu toteutuneella päästövähennyksellään noin keskivaiheille muihin maakuntiin verrattuna.

Keväällä 2023 julkaistaan lopulliset laskelmat vuoden 2021 kasvihuonepäästöjen tiedoista SYKE:n verkkosivuilla. Julkaistavat tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista. Palvelu on kaikkien käytettävissä.

Tutustu Pohjanmaan kuntakohtaisiin ennakkotietoihin (pdf)

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle