Pohjanmaan kuntien vaikuttavimmat ilmastotoimet ovat selkeytyneet

Pohjanmaan kuntien vaikuttavimmat ilmastotoimet ovat selkeytyneet

17.5.2023

Pohjanmaan kunnissa on päättymässä yhteinen ilmastohanke, jonka tarkoituksena on ollut luoda kunnille entistä paremmat valmiudet vaikuttavien ilmastotoimien toteuttamiselle. Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hanke käynnistettiin viime vuoden alussa ja yhdessä on työskennelty tiiviisti läpi vuoden. Hankkeen päätöstilaisuudessa toukokuussa kuullaan hankkeen tuloksista ja keskustellaan kuntien ilmastoyhteistyön jatkosta.

Hankkeen aikana on tuotettu valtavasti ilmastotyötä tukevaa selvitystyötä kuten nykytilakartoituksia, skenaariolaskentoja ja hankeideoita.

- Jokaiselle kunnalle on tehty ilmastotyön nykytilakartoitukset, joita varten kuntia myös haastateltiin. Kevään aikana käynnissä oli työpajasarja, jonka aikana on ideoitu hankkeita, joiden avulla ilmastotyötä voitaisiin alueella edistää. Yhteinen työskentely työpajasarjan aikana oli valtavan antoisaa!, iloitsee Emma Liljeström hankkeen projektipäällikkö Sitowiselta.

Hanke on osoittanut Pohjanmaan kuntien päättäväisyyden ja toimeliaisuuden ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Hanke on myös vahvistanut kuntien omaa ilmastotyötä ja edistänyt niiden yhteistyötä entisestään.

- Yhdessä tekeminen ja vertaisoppiminen vauhdittavat ilmastotavoitteiden saavuttamista Pohjanmaalla. Toivon, että hankkeen tuloksista on paljon hyötyä Pohjanmaan kunnille ja myös muille toimijoille. Selkeä tilannekuva ja määrätietoinen toiminta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi auttavat kuntia myös tulevien hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä ilmastosuunnitelmien valmistelussa, kertoo aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi Pohjanmaan liitosta.

Hanke on ollut ajankohtainen, sillä ilmastolaki uudistettiin viime syksynä ja uuden velvoitteen vuoksi kuntien tulee tehdä ensi valtuustokauden aikana ilmastosuunnitelma. Osa Pohjanmaan kunnista aikoo laatia tai päivittää ilmastosuunnitelmansa jo tämän valtuustokauden aikana.

Hankkeen päätöswebinaari järjestetään 24.5. klo 9–11 etäyhteydellä. Tilaisuus on maksuton ja suunnattu erityisesti Pohjanmaan kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Tilaisuuden järjestävät Pohjanmaan liitto ja Sitowise. Vaikuttavat ilmastotoimet Pohjanmaan kunnissa -hanke on rahoitettu ympäristöministeriön Alueet kuntien ilmastotyön tukena -avustuksella.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle