Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma vahvistaa maakunnan houkuttelevuutta – moni hanke edennyt seuraaviin suunnitteluvaiheisiin

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma vahvistaa maakunnan houkuttelevuutta – moni hanke edennyt seuraaviin suunnitteluvaiheisiin

22.5.2023

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman visiona on innovatiivinen liikennejärjestelmä joka tukee Pohjanmaan kansainvälistä kilpailukykyä ja vahvistaa maakunnan houkuttelevuutta mahdollistamalla kaikille sujuvan ja turvallisen arjen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on varmistaa maakunnan ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden, olla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä sekä olla turvallinen ja tehokas. Maakuntahallitus sai maanantaina kokouksessaan kuulla esityksen Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannasta.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan listatusta yhteensä 63 toimenpiteestä 22 toimenpidettä (35 %) on pystytty edistämään tai viety eteenpäin seuraaviin suunnitteluvaiheisiin (verrattu tilanteeseen 25.4.2023). Tämä on erinomainen saavutus, kun otetaan huomioon, että seurantajakson pituus on ollut vain 11 kuukautta.  Toimenpiteiden ja suunnittelun edistymisestä on syytä kiittää mm. Ely-keskusta, Pohjanmaan kuntia sekä muita LJS-työhön osallistuneita sidosryhmiä. Ilman vahvaa sitoutumista yhdessä sovittujen toimenpiteiden ja asioiden viemiseksi maaliin asti, emme olisi saaneet näin paljon aikaiseksi näin lyhyessä ajassa, Pohjanmaan liiton liikenneasiantuntija Tero Voldi sanoo. Maakuntaan on tulossa ennätysmäärä teollisuusinvestointeja ja ne tarvitsevat yhdessä vientiteollisuuden kanssa tuekseen toimivia liikenneyhteyksiä. Hyvä kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuus on maakunnan elinkeinoelämälle äärimmäisen tärkeää, hän toteaa.

Maakuntaliitto, jonka tukena on maakunnallinen liikennejärjestelmätyön ohjausryhmä (LJT-OHRY) sekä kolme seudullista liikennetyöryhmää (Pietarsaari, Vaasa ja Suupohjan rannikkoseutu) vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisesta ja seurannan koordinoinnista. Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2050 kokouksessaan 23.5.2022. Tällöin sovittiin, että liikennejärjestelmä suunnitelman etenemistä seurataan vuosittain.

Hankkeiden valmiusastetta seurataan sekä verrataan toimenpiteitä ja kärkihankkeita suhteessa Väyläviraston investointiohjelman toimenpiteisiin. Väyläviraston suunnittelu- ja investointiohjelmissa mukana on liikennejärjestelmä suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä mm. Vt 8 Vaasan Yhdystien 1. vaiheen toteutus, Vaasan satamaväylä levennys sekä syventäminen. Lisäksi investointiohjelmaan on saatu mukaan Pietarsaaren seudun pyöräväylien toteutuksia. Investointiohjelmasta on valitettavasti tippunut pois valtatien 8 ohituskaistaosuuksien toteutus kustannustason nousun takia, mutta suunnittelutyöt niiden osalta kuitenkin jatkuvat.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle