Pohjanmaan liitosta välittävä toimielin

Pohjanmaan liitosta välittävä toimielin

11.10.2021

Pohjanmaan liitto toimii välittävänä toimielimenä alue- ja rakennepolitiikan rahastoissa EU-ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitusta hakeville hanketoimijoille tämä tarkoittaa, että heidän hakemuksensa käsitellään ja niistä tehdään päätökset Pohjanmaan liitossa.

Pohjanmaan liitto tekee jatkossa muodolliset päätökset rahoituksesta, muutoksista ja maksatuksista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksi välivaihe jää pois hakemusten valmistelussa.

– Jatkossa voimme tehdä päätökset nopeammin ja sujuvammin. Koko prosessin hoitaminen Pohjanmaan liitossa helpottaa sisäistä hallintoa ja vahvistaa yhteydet työ- ja elinkeinoministeriöön, sanoo Pohjanmaan liiton kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Niklas Ulfvens.

Länsi-Suomessa välittävän toimielimen tehtäviä on menneellä ohjelmakaudella hoitanut Pirkanmaan liitto.

Maakuntahallitus hyväksyi tänään sopimuksen Länsi-Suomen maakuntaliittojen kanssa koordinaatiotehtävän osoittamisesta Satakuntaliitolle koko ohjelmakauden ajaksi.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle