Pohjanmaan liitto avaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaun

Pohjanmaan liitto avaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaun

20.4.2023

Pohjanmaan liitossa on haettavana yhteensä noin 4,2 miljoonaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta (JTF). Hakuaika: 21.4 – 14.6.2023

Suomen JTF-erityistavoitteena on vähintään puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Oikeudenmukaisen siirtymän mahdollistamiseksi sekä sosioekonomisten vaikutuksien torjumiseksi Pohjanmaalla tarvitaan paljon uutta tietoa kehittyneistä uusiutuvaan energiaan perustuvista energiaratkaisuista ja hiilineutraalista kasvi- ja eläintuotannosta. Pohjanmaan alueellisessa oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmassa (JTF) nostetaan esille kaksi keskeistä kehittämistarvetta, joilla lievennetään siirtymävaiheen haittavaikutuksia.

Kestävien alueellisten energiaratkaisujen ja uusien vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien luominen (rahoitusta haettavissa noin 3 miljoonaa)


Kestävien alueellisten energiaratkaisujen ja uusien vihreiden liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa korostuvat uusiutuvaan energiaan, elinkeinoelämälähtöiseen innovaatiotoimintaan ja kattavaan TKI-yhteistyöhön perustuvat toimintatyypit.

Hiilineutraalin kasvi- ja eläintuotannon edistäminen ja turvesoiden ennallistaminen (rahoitusta haettavissa noin 1,2 miljoonaa)


Hiilineutraaliin kasvi- ja eläintuotantoon siirtymistä tukevat toimintatyypit, joiden avulla edistetään muun muassa ilmastoviisaan liiketoiminta- ja markkinaosaamisen, uusien tuote- ja palvelukonseptien sekä elinkeinoelämälähtöisen TKI-toiminnan kehittämistä. Erityishaasteena on löytää kasvu- ja kuiviketurpeelle uusia korvaavia tuotteita sekä käytöstä poistuville turvesoille uusia ilmastoviisaita käyttötapoja.

Lue lisää JTF-rahoituksesta

Lisätietoja painopisteistä ja hakuohjeista löydät hakuilmoituksesta. (EURA2021)

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle