Janne Vilkuna framför Constantin Kiseleff 1881, ursprungligen de kvinnliga studenternas sovsal på seminariet.  Bild: Tarja Pääjoki.Janne Vilkuna Constantin Kiseleff 1881, alun pitäen Seminaarin naisopiskelijoiden asuntolarakennuksen edessä.  Kuva: Tarja P

Pohjanmaan liitto onnittelee Suomen Kotiseutuliittoa

3.11.2023

Pohjanmaan liitto on Suomen Kotiseutuliiton jäsen, ja liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki on edustanut asiantuntijajäsenenä kaikkia maakunnan liittoja Kotiseutuliiton valtuustossa vuodesta 2011.

Kotiseutuliitolla on ensi vuonna 75-vuotisjuhlavuosi edessä. Lue Kotiseutuliiton puheenjohtaja Janne Vilkunan tervehdys alta.

Pohjanmaan liitto onnittelee!

****

Suomen Kotiseutuliiton tervehdys

Juhlavuoden aattona

Kun Kotiseutuliitto perustettiin Lounais-Hämeen Tammelassa 74 vuotta sitten, maassamme alkoi kansanliikkeeksi organisoidun kotiseututyön kausi. Viimeisessä sääntöuudistuksessa 2020 liiton vahvistetaan olevan kotiseututyön keskusjärjestö, kansalaisjärjestö ja valtakunnallinen kotiseututyön edunvalvoja.

Liitto on jatkuvasti pyrkinyt mahdollistamaan sekä jäsenyhdistystensä että niiden henkilöjäsenten toiminnan tehostumista neuvoen, tiedottaen, kouluttaen ja osallistaen. Tammelassa toukokuussa 1949 pidetyt ensimmäiset valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat jatkuneet siitä lähtien vuosittain eri puolilla maata järjestetyin päivin.  

Kotiseutuliiton toimintaa hidasti alkuun sekä jäsenten että varojen vähyys. Ensimmäisen vuosikokouksen aikaan maaliskuussa 1950 jäseniä oli 11, mutta liiton täyttäessä kymmenen vuotta 1959, jäseniä oli jo 121 ja nykyään jäsenyhteisöjä on yli 800!

Kotiseutuliitto on siitä poikkeuksellinen organisaatio, että valtuuston puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja toimiston henkilökunta ovat jalkautuneet ketterästi maakuntiin sekä paikallisia yhdistyksiä tukemaan neuvoen ja kouluttaen että juhlapuheita pitämään. Sekä kotiseudulle syntyvien että sinne muuttavien kotouttaminen on tänään kotiseututoiminnan yhteiskunnallisesti keskeisimpiä tehtäviä.

Kotiseutuliitto juhlii ensi vuonna 75-vuotisuuttaan valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Vantaalla, joiden teemana on ”Kotona …”. Vantaalla tuo tyhjä tila täyttyy sanalla ”Vantaalla”. Toiveena on, että tyhjä tila täytetään eri puolilla maata vastaavasti oman kotiseudun nimellä ja että juhlavuosi jalkautetaan kotiseuduille koko vuoden ajan erilaisin muistamisin ja tapahtumin. Kannustan ja yllytän kaikkea kotiseutuväkeä tulemaan mukaan juhlimaan yhdessä 75-vuotiasta liittoa!

Juhlavuoden ohjelma julkaistaan loppuvuonna liiton kotisivuilla (www.kotiseutuliitto.fi/75vuotta) ja sitä täydennetään ja päivitetään koko juhlavuoden ajan.

Toivotan kaikille hyvä joulua ja onnellista Kotiseutuliiton juhlavuotta 2024!

Janne Vilkuna

Kotiseutuliiton puheenjohtaja

Kuvassa: Janne Vilkuna Constantin Kiseleff 1881, alun pitäen Seminaarin naisopiskelijoiden asuntolarakennuksen edessä.

Kuva: Tarja Pääjoki

 

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle