Pohjanmaan osuus EU:n alue- ja rakennerahastojen varoista kasvaa

Pohjanmaan osuus EU:n alue- ja rakennerahastojen varoista kasvaa

30.9.2021

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on tehnyt päätöksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelman rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Ohjelmakaudella 2021–2027 Pohjanmaan osuus on 27,5 euroa per asukas. Kokonaissumma on 33,9 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävä kasvu, sillä vuosina 2014–2020 osuus on ollut 11 euroa per asukas.

Rahoitus jaetaan ensin Suomen maakuntien kesken, jonka jälkeen maakuntien liitot ja ELY-keskukset myöntävät tuen kehitys- ja yrityshankkeille, jotka perustuvat maakunnan omiin vahvuuksiin.

– Olemme saaneet merkittävän nousun, ja onnistuimme myös saamaan uudesta JTF-rahoituksesta osuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme enemmän rahoitusta tärkeille kehityshankkeille. Meillä on nyt hyvät lähtökohdat jatkaa yhdessä koko Pohjanmaan kehittämistä, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma sisältää EAKR-, ESR+- ja JTF-rahastot, ja ohjelman EU-rahoitus on noin 1,9 miljardia euroa. Rahoitus on tärkeä Pohjanmaan kilpailukyvyn ja aluekehityksen kannalta, koska sillä voidaan tukea mm. tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, digitalisaatiota ja edistää hiilineutraalisuutta.

Pohjanmaa on ollut yksi niistä maakunnista, jotka ovat saaneet vähiten alue- ja rakennerahoitusta. Syy tähän on se, että maakunta pärjää hyvin niiden indikaattoreiden osalta, joita käytetään jaon perustana. Näitä ovat mm. BKT/asukas, vientiaste ja työllisyysaste.

– Olemme monta kertaa korostaneet, kuinka tärkeää on pystyä käyttämään EAKR-rahoitusta tehokkaasti vientipainoisen maakuntamme kehittämistoimintaan, jotta EU-tuki tuottaa nopeasti kansantaloudellista hyötyä, sanoo maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Uutta JTF-tukea myös Pohjanmaalle

Pohjanmaa on lisätty niihin maakuntiin, jotka voivat saada JTF-tukea. EU:n uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on osa kokonaisuutta, jolla unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Suomen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käytön vähenemisellä on taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joihin JTF-rahoituksella pyritään osaltaan vastaamaan.

Pohjanmaalla turvetta käytetään muun muassa lasinalaisviljelyssä.

– On tärkeää, että maakuntamme on myös oikeutettu saamaan JTF-tukea. Pohjanmaan liitto ja yhteistyökumppanimme ovat tehneet kovasti työtä sen eteen, että maakunta saisi rahoitusta, joka tukee yritysten ja maatalouden siirtymää kestäviin vaihtoehtoihin, sanoo Pohjanmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Joakim Strand.

Kuva: Guillaume Perigois/Unsplash

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle