Pohjanmaan uusi kulttuuriohjelma kannustaa avoimuuteen

Pohjanmaan uusi kulttuuriohjelma kannustaa avoimuuteen

21.6.2021

Pohjanmaan kulttuuriohjelma 2021–2025 on hyväksytty sekä Pohjanmaan maakuntahallituksessa että Söfukin kuntayhtymähallituksessa.

Ohjelma ilmaisee maakunnan yhteisen tahtotilan ja näkemyksen siitä, miten kulttuuria tulisi maakunnassa kehittää. Se vahvistaa sitä, että kulttuuritoimintaa suunnitellaan yhdensuuntaisesti muiden maakunnallisten strategioiden ja ohjelmien kanssa.

Pohjanmaan kulttuuriohjelma perustuu kolmelle ydinarvolle: avoimuus, rohkeus ja luottamus. Ohjelma sisältää kolme kulttuuripoliittista painopistettä: 1) kulttuurin saavutettavuuden edistäminen, 2) lasten- ja nuortenkulttuurin tukeminen sekä 3) luovan ilmapiirin virittäminen.

Pohjanmaan kulttuuriohjelman päivitystyö alkoi syksyllä 2020 yhteistyössä Söfukin KulturÖsterbotten-yksikön kanssa. Syksyn aikana järjestettiin neljä kaksikielistä työpajaa, joissa kulttuurikentän toimijat työstivät kulttuuriohjelmaa ryhmissä osallistavien ryhmätyömenetelmien avulla.

Pohjanmaan kulttuuriohjelmaa käytetään toiminnan suunnitte­luun ja kehittämiseen, apurahahakemuksiin ja hanketyöhön sekä yh­teistyökumppanuuksien laajentamiseen. Sen tarkoituksena on rikas­tuttaa kulttuurielämää ja herättää uusien toimijoiden mielenkiintoa kulttuuria kohtaan. Kulttuuriohjelma on perusta työlle, joka tuottaa kulttuurista hyvinvointia ja osaamista yhteiskuntaan. Sen avulla luo­daan ilon ja innostuksen lähteitä arkeen.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle