Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys 2021 on valittu

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys 2021 on valittu

17.3.2021

Pohjanmaan vuoden tasa-arvoyritys 2021 on Oy Gambit Labs Ab. Palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa, ja kilpailuun ehdotettiin lähes 30 yritystä koko maakunnasta.

IT-yritys Gambit, jonka pääkonttori sijaitsee Vaasassa, työllistää noin 40 henkilöä. Valintaraati perustelee valintaa monipuolisella työllä, jota yrityksessä on tehty hyvän ja monimuotoisen työyhteisön rakentamiseksi. Gambitillä henkilöstön viihtyvyyteen on todella panostettu. Lisäksi Gambit on pyrkinyt määrätietoisesti nostamaan naisten osuutta henkilöstössä ja aktiivisesti kannustanut naisia hakeutumaan miesvaltaiselle IT-alalle. Eri kulttuuritaustoja edustava henkilöstö nähdään Gambitillä mahtavana resurssina.

Lisäksi valintaraati on myöntänyt kilpailussa kunniamaininnan seuraaville yrityksille: Citec Oy Ab, Devatus Oy, Fresh Servant Oy Ab, Osuuskunta Närpes Grönsaker ja VILPE Oy.

Näissä yrityksissä tasa-arvoa ja monimuotoisuutta on edistetty konkreettisilla toimenpiteillä, joista voidaan helposti ottaa esimerkkiä muissa yrityksissä ja organisaatioissa.

Monikulttuurisia työpaikkoja ja hyvinvoiva henkilöstö

Valintaraati haluaa tuoda esiin erikokoisissa, eri toimialoilla ja eri seuduilla toimivien yritysten monimuotoisuuden.

Yhteistä kaikille kilpailun kärkiyrityksille on panostaminen henkilöstön hyvinvointiin. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja keskinäinen luottamus näkyvät arvoissa, viestinnässä ja käytännön toiminnassa.

Usealla yrityksellä on työntekijöitä monista eri maista ja heidän kulttuurinen taustansa nähdään tärkeänä resurssina. Palkittavissa yrityksissä kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä alkuperästään, kielestään, vakaumuksestaan, vammastaan, terveydentilastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Yritys on hyvä työpaikka kaikille.

– Kilpailu oli ilahduttavan kovatasoinen ja valinta oli vaikea. Palkitut yritykset ovat kaikki omalla tavallaan rakentaneet työyhteisöä, jossa on erilaisuutta salliva ja vaaliva kulttuuri. Näissä yrityksissä monimuotoisuus nähdään aidosti voimavarana, sanoo Pohjanmaan tasa-arvoryhmän puheenjohtaja Ann-Sofi Backgren.

Palkinnon myöntävät Pohjanmaan liitto/Pohjanmaan tasa-arvoryhmä, Dynamo Närpes, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Pohjanmaan kauppakamari, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Teknologiakeskus Merinova, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK ja Viexpo. Palkinto luovutettiin Future Sustainable Workplaces -webinaarissa 17.3.

Käytännön esimerkkejä palkittujen yritysten toiminnasta:
 

  • Yritys pyrkii tietoisesti kasvattamaan johdon ja työyhteisön moninaisuutta rekrytoimalla eri sukupuolia edustavia, eri-ikäisiä ja eri etnisen taustan omaavia henkilöitä ja mahdollistamalla yhdenvertaiset kehittymis- ja uramahdollisuudet.
  • Yrityksen viestinnässä tuodaan esiin sekä naisia että miehiä sekä eri kulttuuritaustoja omaavia henkilöitä. 
  • Yrityksessä huolehditaan siitä, ettei sukupuoli vaikuta henkilön palkkatasoon.
  • Yritys tekee suunnitelmallista työtä häirinnän estämiseksi.
  • Yritys järjestää henkilöstölle toimintaa myös työajan ulkopuolella.
  • Yritys kannustaa alalla aliedustetun sukupuolen edustajia hakeutuamaan alalle esim. viestinnällä ja markkinoinnilla. Voittajayritys Gambit on pyrkinyt lisäämään naisten kiinnostusta IT-alaan järjestämällä tapahtumia, joissa naiset oppivat koodausta.
  • Yritys kantaa yhteiskuntavastuuta esimerkiksi panostamalla hyväntekeväisyyteen tai rekrytoimalla työttömiä ja osatyökykyisiä henkilöitä.
  • Yritys sponsoroi liikuntajärjestöjä, ja huomioi siinä nais- ja miesvaltaiset urheilulajit tasapuolisesti.
Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle