Potentiaalisia tuulivoima-alueita selvitetään yhteistyöllä

Potentiaalisia tuulivoima-alueita selvitetään yhteistyöllä

29.1.2021

Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliitot ovat käynnistäneet yhteisen selvitystyön, jonka tavoitteena on tutkia maakuntien alueella potentiaalisia uusia alueita tuulivoimatuotantoon.

Selvitys on tarpeen, koska maakuntakaavojen tuulivoima-alueet ovat tällä hetkellä pitkälti rakentuneet tai varattuja suunnitteluun. Tuulivoimayhtiöt ovat sen myötä kiinnostuneet mahdollisuuksista laajentaa olemassa olevia tuulivoima-alueita tai suunnitella uusia. Tuulivoimatekniikka on myös kehittynyt nopeasti, minkä vuoksi alueiden vaikutuksia on syytä arvioida uudelleen.

Selvityksen laatijaksi liitot ovat valinneet FCG Finnish Consulting Group Oy:n.

Selvitykseen sisältyy muun muassa tuulivoimalle soveltumattomien alueiden tarkastelu, uusien potentiaalisten alueiden rajauksen suunnittelu sekä yhteisvaikutusten arviointi. Tarkastelu ulotetaan myös merialueelle.

Osana työtä selvitetään myös sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet sekä kartoitetaan hiljaisia alueita. Työn on määrä valmistua syyskuussa 2021.

Infotilaisuuksia kunnille ja sidosryhmille

Hankkeen etenemisestä ja välituloksista tiedotetaan kuntia ja muita sidosryhmiä infokirjeillä ja infotilaisuuksissa, joiden kautta on mahdollisuus kommentoida selvitystyön tuloksia. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnille ja muille sidosryhmille järjestetään kaksi infotilaisuutta hankkeen aikana: ensimmäinen keväällä ja toinen selvitystyön valmistuttua syksyllä.

Yhteistä selvitystä tullaan käyttämään Pohjanmaan maakuntakaavaan 2050 pohjamateriaalina. Maakuntakaavan laatiminen alkaa syksyllä, jolloin alkaa myös laajempi vuoropuhelu kuntien, asukkaiden ja päättäjien kanssa kaavan muodostamisesta.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle