Selvitys: Energian kokonaistarve vähenee Pohjanmaalla 2050

Selvitys: Energian kokonaistarve vähenee Pohjanmaalla 2050

21.6.2021

Sekä Pohjanmaalla että Etelä-Pohjanmaalla energian kokonaistarpeen arvioidaan vähenevän vuoteen 2050 mennessä, Pohjanmaalla noin 12,5 % vuoden 2020 tasosta.

Uusi energiatuotantoselvitys Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla 2050 toimii keskeisenä taustaselvityksenä maakuntien strategisessa suunnittelussa, esimerkiksi maakuntakaavan laadinnassa.

Energiajärjestelmän kehityksen todennäköisimpiä trendimäisiä muutoksia ovat esimerkiksi sähkön kysynnän voimakas kasvu sekä kaukolämmön tuotannon ja polttoon perustuvan lämmöntuotannon väheneminen. Uusiutuva, sääriippuvainen sähköntuotanto lisääntyy (tuuli ja aurinko), mikä edellyttää uusia varastointiratkaisuja ja laajempia tilavarauksia.

Molemmissa maakunnissa on paljon energiajärjestelmän kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä vireillä olevia hankkeita. Merkittävimmät hankkeet keskittyvät sähkön siirtokapasiteetin lisäämiseen, tuuli- tai aurinkoenergian tuotannon lisäämiseen, biokaasun liikennekäytön lisäämiseen, teollisuuden, liikenteen tai lämmityksen sähköistymiseen sekä turpeen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen biomassalla.

Maakuntahallitus käsitteli selvitystä kokouksessaan 21.6.2021. Energiantuotanto on keskeinen ja strateginen teema maakunnalle, ja siksi hallitus haluaa seurata sitä järjestelmällisesti. Ajankohtaisia energiantuotantokysymyksiä voidaan käydä läpi paikallisten toimijoiden kanssa kerran vuodessa tai useammin.

Energiajärjestelmän muutokset ja päästöttömään energiajärjestelmään siirtyminen tulevien vuosikymmenten aikana edellyttävät energiantuotantokysymysten huomiointia maakuntien strategisessa suunnittelussa.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle