Seuraavan maakuntakaavan laatiminen alkaa

28.9.2020

Pohjanmaan maakuntakaava 2040 on saatu valmiiksi, ja Pohjanmaan liiton kaavoittajat ovat siirtäneet katseen seuraavaan suururakkaan, Pohjanmaan maakuntakaavaan 2050. Maakuntahallitus teki tänään virallisen päätöksen kaavan valmistelun aloittamisesta.

Maakuntakaavan ensimmäisinä aihealueina päivitetään energiahuolto ja maa-ainesten otto. Pohjanmaan liitto on yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen kanssa hakenut ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamiseen liittyvän selvityksen tekemiseen. Maa-ainesten ottoon soveltuvat alueet otetaan tarkasteluun vuonna 2021.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 syksyllä 2024.

Gå till "Ajankohtaista liitosta"