Tavoitteena yhteiset kärkitoimenpiteet Liikenne12 -suunnitelmaan

Tavoitteena yhteiset kärkitoimenpiteet Liikenne12 -suunnitelmaan

16.5.2023

Kuuden maakunnan maakuntahallitukset hyväksyivät vuonna 2020 Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian. Liikennestrategiaa syventävän toimenpideohjelman laadinta on nyt käynnistetty. Aluksi työssä tarkistetaan, miten toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset vaikuttavat Länsi-Suomen liikennejärjestelmään. Suomen toimintaympäristö on muuttunut merkittävällä tavalla Venäjän käynnistettyä hyökkäyssodan Ukrainaan 24.2.2022. Toimella on monisyisiä seurausvaikutuksia. Samanaikaisesti on käynnissä vihreä siirtymä, joka myös vaikuttaa monin tavoin liikenteeseen ja kuljettamiseen. Muun muassa nämä kehityskulut ovat lisänneet epävarmuutta liikenteen tulevaisuuden osalta.

Strategiaa laadittaessa vuonna 2020 vallitsi vahva yhteistyön henki:

”Tärkeää, että näin laajalla alueella etsitään yhteisiä linjoja, vaikka erojakin löytyy.” ”Ei olla ketään vastaan, vaan pyritään toimimaan yhdessä.”

Samassa hengessä on käynnistynyt myös toimenpideohjelman laadinta. Työ tehdään ripeästi ja se valmistuu lokakuun 2023 loppuun mennessä.

 

Yhteisen liikennestrategian toimenpideohjelman laadinnasta lyhyesti

 

Mitä tehdään?

Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) laatii parhaillaan vuonna 2020 laaditun yhteisen liikennestrategian toimenpideohjelmaa. Siihen kiteytetään yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Miksi tehdään?

Ajantasaisen toimenpideohjelman avulla Länsi-Suomen maakuntaliitot valmistautuvat Liikenne12 -suunnitelman päivitykseen, joka käynnistyy uuden hallituskauden alkamisen myötä. Toimenpideohjelma tulee sisältämään viestejä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat huomioon otetuiksi. Siinä on tarkoitus tunnistaa myös teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

Miten tehdään?

Liikennestrategia linjaa painotuksia pitkälle tulevaisuuteen. Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian toimenpideohjelmaa työstetään tiiviissä vuorovaikutuksessa valtion liikenneviranomaisten kanssa. Siksi on tärkeää tarjota vaikuttamismahdollisuus elinkeinoelämälle, muille sidosryhmille ja poliitikoille.

Sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus kommentoida luonnoksia verkossa heinä-elokuussa. Sidosryhmäfoorumit järjestetään kesäkuun alussa ja syyskuun alussa.

Maakuntahallitusten puheenjohtajistot kokoontuvat syyskuun lopussa yhteiseen huippukokoukseen käsittelemään toimenpideohjelman luonnosta. Kukin maakunta päättää omalta osaltaan strategialuonnoksen hyväksynnästä.

 

Keneltä lisätietoja?

Mari Pohjola, mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja

Heidi Koponen, heidi.koponen@hame.fi

Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi

Hanna Kunttu, hanna.kunttu@keskisuomi.fi

Tero Voldi, tero.voldi@obotnia.fi

Esa Perttula, esa.perttula@satakunta.fi

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle