Uuden hankkeen tavoitteena älykkäämpi liikenne valtatie 8:lla

Uuden hankkeen tavoitteena älykkäämpi liikenne valtatie 8:lla

23.8.2021

Valtatie 8 on viennin, teollisuuden ja logistiikan pääväylä etelä-pohjoissuunnassa. Uuden Vt 8 Älyväylä -hankkeen tavoitteena on käynnistää pidempiaikainen työ maantieverkon älykkyyden lisäämiseksi.

Älyliikenne tarkoittaa ongelmien ratkaisemista tai ehkäisyä teknologian keinoin. Esimerkiksi päästöjä voidaan mitata tien päällä ja kuljettajille voidaan antaa ohjeita, miten vähentää kulutusta. Liikennemääriin reagoivalla älykkäällä valaistuksella, joka mukautuu taustan valomäärän mukaan, voidaan säästää energiaa sekä lisätä turvallisuutta. Onnettomuuksiin voidaan puuttua proaktiivisesti tai niitä voidaan jopa ehkäistä paremmalla tiedonvälityksellä.

Älykäs ja kestävä liikkuminen on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa vuosille 2021–2027.

Kasitie ry, joka edustaa valtatie 8 varren kuntia, kauppakamareita sekä maakuntaliittoja, on aiemmin hyväksynyt Pohjanmaan liiton esityksen älyväyläselvityksen laatimisesta ja on osoittanut selvitystä varten merkittävän rahoituksen.

Maakuntahallitus vahvisti 23.8., että Pohjanmaan liitto osallistuu Vt 8 Älyväylä -hankkeeseen. Liitto vastaa suunnitteluhankkeen koordinoinnista ja hallinnoinnista. Suunnittelutyö on kilpailutettu, ja konsultiksi valitaan WSP.

Yhteensä 626 kilometriä pitkä Kasitie alkaa Turusta ja päättyy Limingan ja Oulun rajalle. Tien varrella asuu yli 850 000 asukasta ja sijaitsee satojatuhansia työpaikkoja, neljä yliopistoa, neljä maakuntakeskusta ja seitsemän ammattikorkeakoulukeskusta.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle