Uusi Chilen ja Pohjanmaan välinen yhteistyö käynnistyy – teemana innovaatiot ja vihreä siirtymä

Uusi Chilen ja Pohjanmaan välinen yhteistyö käynnistyy – teemana innovaatiot ja vihreä siirtymä

15.10.2021

Pohjanmaan maakunta on valittu yhdeksi kymmenestä EU:n alueesta, jotka käynnistävät yhteistyöhankkeita Latinalaisen Amerikan alueiden kanssa. Pohjanmaan yhteistyökumppani on Chilessä sijaitseva Magallanesin alue.

Kumppanuus on osa EU:n kansainvälistä kaupunki- ja alueyhteistyötä, International Urban and Regional Cooperation (IURC). Yhteistyötä tehdään vihreän siirtymän ja innovaatioiden saralla. Alueet valitsevat itse yhteistyöteemansa, esimerkiksi energiaratkaisut voisivat tulla kyseeseen.

Magallanes on Chilen alueista eteläisin ja maantieteellisesti suurin. Asukkaita alueella on 165 000. Tärkeitä elinkeinoja ovat lampaankasvatus, öljyntuotanto ja matkailu. Alueeseen kuuluu myös Chilen Etelämantereen osa, ja Magallanesin suurin kaupunki Punta Arenas on monen Antarktiksen kävijän lähtöpaikka.

Molemmat alueet hyötyvät yhteistyöstä

Tärkeä tavoite on saada aikaan yhteistyötä sekä Magallanesia että Pohjanmaata kiinnostavista teemoista. Magallanes on tehnyt kauaskantoisia suunnitelmia panostuksista tuulivoimaan ja vihreään vetyyn, ja näistä verkostoista on Pohjanmaalle hyötyä.
– Alueemme kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, joita voitaisiin kehittää Pohjanmaalla. Yhteistyö tulee koskemaan myös aluekehitystä ja vihreää siirtymää, kertoo Jerker Johnson, Pohjanmaan liiton kv-koordinaattori.

GRETA-hankkeessa Pohjanmaa tutkii yhdessä neljän muun alueen kanssa mahdollisuuksia löytää uusia ideoita vihreään siirtymään, esim. fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi. Magallanesissa tuotetaan tällä hetkellä paljon öljyä, mutta alueella on erinomaiset edellytykset myös tuulivoiman käyttöönottoon.  

Yhteydet Latinalaiseen Amerikkaan lisääntyvät

Kumppanuuden puitteissa voidaan tehdä myös koulutusyhteistyötä. Korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin välinen yhteistyö on määrältään hyvin eri tasoilla Suomessa ja Chilessä. Pohjanmaan tiiviin yhteistyön malli on hyvin toimiva.

Kumppanuuden konkreettinen tulos voisi olla alueiden välinen opiskelijavaihto.

– Pohjanmaalla tarvitaan enemmän espanjaa puhuvia toimijoita, joilla on kulttuurisia yhteyksiä Latinalaiseen Amerikkaan, Jerker Johnson sanoo.

Pohjanmaalla on ennestään samankaltaisia yhteistyöhankkeita Argentiinassa sijaitsevan naapurialueen Tulimaan kanssa. Tämäkin yhteistyö jatkuu.

Karttalähde: Esri

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle