Hav. Meri.

Uusi merialuesuunnitelma laaditaan

29.1.2024

Pohjanmaan liitto aloittaa yhdessä Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntaliittojen kanssa yhteisen merialuesuunnitelman laatimisen, joka kattaa Selkämeren pohjoisosan, Merenkurkun ja Perämeren sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeeseen kuuluvat alueet. Maakuntahallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina 29.1.

Merialuesuunnittelun tavoitteena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Ensimmäinen merialuesuunnittelukierros toteutettiin vuosina 2017–2021. Suomen merialuesuunnitelma 2030 valmistui joulukuussa 2020.

Toimintaympäristössä on Suomen merialuesuunnitelman 2030 hyväksymisen jälkeen tapahtunut suuria muutoksia. EU-säädökset ovat uusiutuneet, merellisen energiatuotannon tavoitteet ovat kasvaneet, ilmastonmuutos on edennyt arvioitua nopeammin sekä merenkulun ja merellisen ruoantuotannon merkitys mm. huoltovarmuuden näkökulmasta ovat kasvaneet.

Ympäristöministeriössä on vuoden 2023 aikana käynnistetty useita merituulivoimaan liittyviä selvityksiä samalla kun energiantuotantoyhtiöt ovat käynnistäneet omia tutkimushankkeitaan. Ruotsin merituulivoimaan keskittyvä merialuesuunnitelmaehdotus on valmistunut. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt lakivalmistelun, jonka tavoitteena on talousvyöhykkeen tuulivoiman suunnittelu- ja luvitusjärjestelmän selkeyttäminen merituulivoimahankkeiden vauhdittamiseksi vihreää siirtymää varten.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan maakuntien liittojen tulee tarkastella merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta vähintään kymmenen vuoden välein, mutta muutosten vuoksi Suomen merialuesuunnitelma 2030 tulee tarkistaa asetuksessa säädettyä nopeammassa aikataulussa. Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmän tavoitteen mukaan suunnitelmaehdotuksen tulisi valmistua vuoden 2026 aikana.

Varsinais-Suomen liitto jatkaa rannikon maakuntien liittojen merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona.

Lisätietoja:

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle