Motorväg korsning Moottoritie risteys

Uusi strateginen suunnitelma ohjaa tulevaisuuden liikennettä Pohjanmaalla

20.4.2022

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2050 on valmistunut. Maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esitetty maakunnan tahtotila ja tarpeet liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on, että Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyy suunnitelman toukokuussa. 

– Vaikka kyseessä on pitkälle tulevaisuuteen katsovasta suunnitelmasta, niin tarkoitus on, että suunnitelma elää, eli sitä päivitetään aktiivisesti sitä mukaa kun muutostarpeita ilmenee, sanoo Pohjanmaan liiton liikenneasiantuntija Tero Voldi.  

Keskeisimmät muutokset viedään maakuntahallituksen päätettäviksi 1–2 kertaa vuodessa. Suunnitelmaa voidaan päivittää myös pienemmissä osissa, esimerkiksi strategisten tavoitteiden tai kärkihankkeiden osalta. 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa maakunnan liikenneasioiden edunvalvontaa ja maakunnallisen kehittämisrahoituksen kohdentamista liikennejärjestelmän kehittämishankkeisiin ja -suunnitelmiin. Suunnitelmaluonnos oli laajalla kommenttikierroksella syksyn 2021 aikana. 

Liikenteen tärkeimmät toimenpiteet koottuna  

Suunnitelma on jaettu kolmeen osaan: visiot ja tavoitteet, toimenpideohjelma ja seuranta. Suunnitelman kärkitoimenpiteisiin kuuluvat mm. valtatien 8 kehittäminen, Kaskisten ja Vaasan meriväylien leventäminen ja syventäminen sekä pääradan kehittäminen. 

– Toimenpiteiden tarkoituksena on saavutettavuuden varmistaminen. Esimerkiksi satamiin johtavien tie- ja raideyhteyksien parantaminen samoin kuin kasikäytävän kehittäminen ovat viennin ja elinkeinoelämän kannalta tärkeitä toimenpiteitä. Kehittymässä oleva akku- ja energiateollisuusklusteri tarvitsee toimivan logistiikan ja korkeatasoiset yhteydet maailmalle, sanoo Tero Voldi.  

Suunnitelma on Pohjanmaan maakunnan, kuntien ja valtion viranomaisten yhteinen työkalu. 

– Liikennejärjestelmäsuunnitelma on tärkeä strateginen työkalu, kun yritämme edistää yhdessä asetettuja tavoitteita, parantaa maakunnan saavutettavuutta sekä vähentää päästöjä, sanoo Tero Voldi. 

Liikenteen pitää olla sujuvaa ja turvallista. Toinen keskeinen tavoite on liikennejärjestelmän sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Kevyen liikenteen kulkumuodot, kuten pyöräily, ovat houkuttelevimmat lyhyillä matkoilla, kun taas sähköpyöräily ja muut sähköavusteiset liikkumisvälineet mahdollistavat pidempiäkin matkoja. 

Olennainen osa suunnitelmaa on liikennejärjestelmän seurantatyökalu. Seurantaa tehdään tavoitteiden ja toimenpideohjelman osalta: miten ne edistyvät ensin suunnitelmiksi ja sen jälkeen suunnitelmista rahoitukseen ja edelleen toteutukseen.  

Osoite suunnitelmaan on liikenne.pohjanmaa.fi  

Kuva: Antti Kuusiniemi

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle