Vaasan ekosysteemisopimus – haku auki!

Vaasan ekosysteemisopimus – haku auki!

15.9.2022

Haku 2/2022 on avoinna 15.9.–19.10.2022. Linkki hakuilmoitukseen (eura2021.fi).

Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeiden on oltava Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia. Hankkeiden on edistettävä ekosysteemisopimuksessa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteita. Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemiä, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti.

Haettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ja Vaasan kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen mukaisia sekä edistettävä niiden tavoitteita.

Hakemuksella tulee esittää, miten hanke toteuttaa Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen strategisia painopisteitä. Hakemuksessa tulee myös tuoda selkeästi esille hankkeen toimenpiteet, hankkeen tuottamat hyödyt ja sen tavoittelema vaikuttavuus.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle