Vuoden järjestöystävällinen kunta valitaan ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla

Vuoden järjestöystävällinen kunta valitaan ensimmäistä kertaa Pohjanmaalla

29.8.2023

Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta ja Pohjanmaan Yhdistykset ry valitsevat vuonna 2023 Vuoden järjestöystävällisen kunnan Pohjanmaalla. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa kuntia ja järjestöjä tiiviimpään yhteistoimintaan sekä nostaa esiin toimivia käytänteitä Pohjanmaan kuntien ja järjestöjen välillä.

Järjestöystävällisen kunnan toimintamalli on kehitetty Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoimassa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeessa (2017–2020), jonka tarkoituksena oli tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hankkeessa pohdittiin yhdessä alueen järjestöjen kanssa niitä asioita, joihin järjestöt erityisesti halusivat vaikuttaa. Näistä nousi järjestöystävällisen kunnan seitsemän teesiä. Pohjois-Pohjanmaan liitto on näiden pohjalta tehnyt suositukset järjestöyhteistyölle.

- Toimintamallia hyödynnettiin myös Pohjanmaalla vastaavan Järjestö 2.0 -hankkeen toimesta jo ennen koronapandemiaa. Nyt tarkoituksena on tuoda järjestöystävällinen kunta -mallia tunnetuksi palkinnon kautta, kertoo Pohjanmaan Yhdistykset ry:n vs. järjestöpäällikkö Toni Sjöblom.

Palkinnossa otetaan huomioon mallissa luotuja järjestöystävällisen kunnan kriteereitä, joita ovat mm. järjestöyhdyshenkilön nimeäminen, maksuttomien tilojen tarjoaminen järjestöjen käyttöön ja järjestötoiminnasta viestiminen kunnan asukkaille.

- Palkinnon myötä haluamme tuoda esiin sitä työtä, jota Pohjanmaalla kunnissa tehdään, sanoo Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja Henna Minkkinen.

Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta ja Pohjanmaan Yhdistykset ry kannustavat kuntia, järjestöjä ja yhdistyksiä viestimään ja somettamaan järjestöyhteistyöstä ja sen hyvistä käytänteistä aktiivisesti kuluvan syksyn aikana. Vuoden järjestöystävällinen kunta 2023 -palkinto jaetaan loppuvuodesta 2023 Pohjanmaan osallisuusareenassa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne ja Järjestö 2.0 -hanketta rahoitti Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA osana valtakunnallista Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuutta.  

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle