Vindkraft/Tuulivoima Foto: Joonatan Knuutila

Yhteensä 54 lausuntoa, 80 mielipidettä ja 69 kommenttia maakuntakaavaluonnoksesta

11.9.2023

Maakuntahallitus on hyväksynyt vastineet Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2050 annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Lausuntoja kaavaluonnoksesta saapui yhteensä 54 kappaletta. Lausunnot pyydettiin noin 95 viranomaiselta, organisaatiolta ja keskeiseltä järjestöltä. Yleisesti nähdään, että kaavaluonnos on hyvin tehty ja perustuu riittäviin selvityksiin ja laajaan vuorovaikutukseen. Lausunnoissa mainitaan kaikki teemat, mutta kommentit vaihtelevat lausunnon antaneen organisaation mukaan. Kaavaluonnoksen suurimmaksi puutteeksi nähdään tuulivoima-alueiden vaikutusten arviointi, etenkin yhteisvaikutusten arviointi. Pohjanmaan liiton mielestä vaikutuksia on arvioitu käytettävissä olevien tietojen perusteella ja siinä laajuudessa kuin se on yleisluonteisen kaavan kannalta tarkoituksenmukaista.

Lausuntojen lisäksi jätettiin 80 mielipidettä. Mielipiteet koskevat ensisijaisesti tuulivoima-alueita ja niiden rajauksia. Yksityishenkilöt, ympäristöjärjestöt ja yhdistykset toivovat, että tuulivoima-alueita poistetaan maakuntakaavasta niiden maisemaan ja luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten vuoksi. Tuulivoimatoimijat taas toivovat, että maakuntakaavassa osoitetaan uusia tuulivoima-alueita tai että tuulivoima-alueiden rajauksia muutetaan. Kaksi suurta vetoomusta jätettiin. 1727 ihmistä vastustaa tuulivoimapuistoja Pohjoisen Merenkurkun merialueella ja 448 ihmistä vastustaa tuulivoimapuistoa Närpiön Nämpnäsin edustalla. Vastineissa todetaan, että tuulivoima-alueiden rajauksia tarkastellaan ja suunnittelumääräyksiä käsitellään Pohjanmaan maakuntakaavaehdotusta 2050 laadittaessa.

Pohjanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2050 nähtävillä olon aikana oli mahdollisuus kommentoida luonnosta karttapalvelun kautta. Kommentteja jätettiin yhteensä 69, joista 3/4 koskee tuulivoima-alueita. Osa niistä jätettiin myös mielipiteinä. Näihin kommentteihin ei kirjoiteta vastineita, mutta ne huomioidaan Pohjanmaan maakuntakaavaehdotusta 2050 laadittaessa.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle