Alueiden energiamurros kehittyy vastuullisesti – Pohjanmaa pilottikohteena uudessa EU-hankkeessa

Alueiden energiamurros kehittyy vastuullisesti – Pohjanmaa pilottikohteena uudessa EU-hankkeessa

29.4.2021

Miltä näyttää Euroopan eri alueiden energiatulevaisuus, ja kuka siihen voi vaikuttaa?

Energiamurrokseen ja uusiutuvan energiaan siirtymiseen liittyvä visiointi ei ole vain valtion ja teollisuuden asia, vaan tärkeätä on ottaa kaikki näkökulmat huomioon. Apua tähän tarjoaa uusi EU-rahoitteinen RIPEET-hanke, joka kehittää ja testaa menetelmiä yhteiskehittämiseen sekä eri toimijoiden osallistamiseen energiamurroksen visioinnissa ja tutkimuksessa. Samalla hanke edistää vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Pohjanmaa on yksi hankkeen kolmesta pilottialueesta Espanjan Extremaduran ja Skotlannin Ylämaan ja saarien (Highlands and Islands) lisäksi. EU:n Horisontti2020-ohjelmasta rahoitusta saaneeseen hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 11 organisaatiota seitsemästä maasta. Suomea ja Pohjanmaata hankkeessa edustavat Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto ja Merinova.

– Pohjanmaalle ja kahdelle muulle alueelle luodaan ”transition labit” eli yhteiskehittämisympäristöt, joissa testataan erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä ja työkaluja energiamurroksen edistämiseksi, kertoo hankkeesta Vaasan yliopistossa vastaava tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson.  

Pohjanmaan alueen eri toimijat kartoittavat alueen tarpeet yhteiskehittämisympäristöä hyödyntäen sekä laativat vision, priorisoinnit ja konkreettiset toimenpiteet energiamurrokseen liittyen. Mukana tulee olemaan niin julkisia organisaatioita, yrityksiä, yliopistoja ja korkeakouluja, järjestöjä kuin kansalaisiakin. Hankkeessa tullaan rahoittamaan myös pienempiä konkreettisia kokeiluja, jotka vastaavat alueiden tunnistettuihin tarpeisiin.

Verkosto lisää vaikuttavuutta

RIPEET-hankkeen painopisteenä on nostaa esiin innovaatioita, tutkimusta ja toimenpiteitä, joita tarvitaan uusiutuvaan energiaan siirtymiseksi Pohjanmaalla.

– Tämä on nyt erityisen ajankohtaista, etenkin kun otetaan huomioon EU:n vihreän kehityksen ohjelma, jossa alueet ovat mukana ja työskentelevät ilmastoneutraalin Euroopan puolesta. RIPEET-projekti liittyy myös Pohjanmaan uuteen maakuntastrategiaan, jossa kestävä kehitys on yksi lähtökohdista, sanoo Pohjanmaan maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Hankkeen vaikuttavuutta kasvattaa se, että kolmen pilottialueen lisäksi kuuden muun Euroopan alueen ekosysteemeillä on mahdollisuus liittyä RIPEET-yhteisöön. Tässä apuna on ERRIN, joka on yli 115 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen eurooppalaisen alueen yhteistyöverkosto.

RIPEET-hanketta johtaa Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) eli itävaltalainen sosiaalisten innovaatioiden keskus. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin kaksi miljoonaa euroa, josta noin 350 000 euroa on suunnattu hankkeen kumppaneille Pohjanmaalla.

RIPEET - Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition

Aikataulu: 1.2.2021–31.1.2024
Rahoittaja: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
Ulkoinen rahoitus: 1 999 831 euroa
Hankekumppanit: Zentrum für Soziale Innovation GMBH,  Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto, Merinova,  Leiden University, ERRIN, Community Energy Scotland (CES), The Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura, The Extremadura Energy Agency (AGENEX), Highlands and Islands Enterprise (HIE), Knowledge and Innovation (K&I) – School of sociology and interdisciplinary research

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta  (H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1 | avustussopimus Nro 101006295)

Kuva: EnergyVaasa

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle