Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa haettavana Pohjanmaalla

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahaa haettavana Pohjanmaalla

2.12.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä.

Pohjanmaan liitto voi myöntää tukea:

  • Yleisille alueellisille kehittämishankkeille tai
  • Suoraan EU-rahoitteisten hankkeiden valmisteluhankkeille

Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

Lue lisää määrärahasta

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle