Hankinta: Tuulivoima-alueiden natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

30.6.2022

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto pyytävät tarjousta Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntakaavoihin ehdolla olevien tuulivoima-alueiden Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista.

Selvitystä tehdään Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 ja Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 pohjaksi. Tarjoukset on toimitettava 5.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Tarjouspyyntö löytyy Hilmasta.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle