Kestävän kaupunkikehittämisen/Vaasan ekosysteemisopimuksen EAKR-haku on auki

Kestävän kaupunkikehittämisen/Vaasan ekosysteemisopimuksen EAKR-haku on auki

8.3.2023

Pohjanmaan liitto avaa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun, Vaasan ekosysteemisopimus. Kestävän kaupunkikehittämisen haussa 1/2023 haetaan Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia hankkeita. Hankkeiden on edistettävä ekosysteemisopimuksessa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteita.

Vaasan kaupunkiseudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksella vahvistetaan vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimuksella kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemiä, vahvistetaan osaamiskärkiä sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. 

Vaasan ekosysteemisopimuksen toimenpiteet keskittyvät tässä hankehaussa Hiilineutraali Vaasa ja GigaVaasa -kokonaisuuksiin.

Hakuaika alkaa 8.3.2023 ja päättyy 27.4.2023. 

Lue lisää. 

Lisätietoja painopisteistä ja hakuohjeista löydät hakuilmoituksesta. 

Hakuilmoitus kuvassa. Logo Euroopan unionin osarahoittama.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle