Lampa, växt, lamppu, kasvi

Kevään rahoitushakuihin saapui 14 hankehakemusta

27.6.2022

Pohjanmaan liitto avasi kevään aikana kaksi EU-rahoitushakua. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hakujakso päättyi 22.6. Haussa haettiin hankkeita, jotka vastaavat toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) erityistavoitteeseen 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen tai erityistavoitteeseen 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi. Rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee olla Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian 2022–2025 painopisteiden mukaista. 
 
Kahdeksan hanketta haki rahoitusta. Kolme hanketta on niin kutsuttuja ryhmähankkeita, joissa on 2–3 toteuttajaa, yhteensä 13 hakemusta saapui määräaikaan mennessä. Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn elokuussa. Tukipäätökset tehdään syksyn aikana.  
 

Kuusi hakemusta kestävän kaupunkikehittämisen haussa  

Kestävän kaupunkikehittämisen haussa 1/2022, joka päättyi 9.6., haettiin hankkeita, jotka ovat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ja Vaasan kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen mukaisia sekä edistävät niiden tavoitteita. 
Kuusi hanketta haki rahoitusta. Kolme hanketta on niin kutsuttuja ryhmähankkeita, joissa on 2–3 toteuttajaa, yhteensä 12 hakemusta saapui määräaikaan mennessä. Tukipäätökset tehdään syksyn aikana.  

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle