Lisää AKKE-rahoitusta haettavana Pohjanmaalla

Lisää AKKE-rahoitusta haettavana Pohjanmaalla

10.6.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Pohjanmaan liitolle 388 000 € määrärahan toimenpiteisiin, jotka tukevat kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista.

Hankkeet, jotka ovat Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 ja Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia, voivat saada rahoitusta. Hankeaika on korkeintaan 1 vuosi ja tuen enimmäismäärä 80 %.

Hakijana voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat.

Lue lisää määrärahasta

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle