Många människor pratar. Monet ihmiset puhuvat.

Osaavan työvoiman puute yksi teema aluekehityskeskusteluissa

30.1.2023

Vihreä- ja digisiirtymä, osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus sekä huoltovarmuus ja kokonaisturvallisuus ovat teemoja tämän vuoden alueiden kehittämisen keskusteluille jotka järjestetään Helsingissä 8.-9.2.2023. Alueiden kehittämisen keskusteluissa maakunnan toimijat ja valtionhallinnon (ministeriöiden) edustajat keskustelevat aluekehittämisen eri teemoista. Keskustelujen tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä. Näkemystä käytetään alueiden kehittämisen suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Pohjanmaalla alueiden kehittämisen keskusteluiden valmisteluun on osallistunut laaja joukko kuntia, valtiohallinnon edustajia ja muita alueen toimijoita. Pohjanmaan laadullinen tilanne- ja kehityskuva valmisteltiin syksyllä 2022 ja osaavan työvoiman saatavuutta on jo pitkään mietitty. Korkean työllisyysasteen kääntöpuoli on se, että Pohjanmaalla on jo useita vuosia ollut työvoimapulaa monien eri alojen osaajista. Syksyn 2022 Ammattibarometrista ilmenee, että pulaa on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä, opetusalan ammattilaisista, IT-osaajista, palvelu- ja myyntityöntekijöistä, rakennusalan ammattilaisista sekä teollisuustyöntekijöistä monella eri teollisuuden alalla.

Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat ovat alueen yrityksille merkittävä kasvun ja kehittymisen este. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan kansallisen tason toimenpiteitä, jotta esimerkiksi alueelle sijoittumista suunnittelevien akkuteollisuusyritysten työvoiman tarpeeseen voitaisiin vastata, laadullisessa tilanne- ja kehityskuvassa todetaan.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle