Pohjalaismaakunnat kartoittavat uusia tuulivoima-alueita

Pohjalaismaakunnat kartoittavat uusia tuulivoima-alueita

21.12.2020

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liitoille on myönnetty valtionavustusta tuulivoimarakentamiseen liittyvän selvityksen tekemiseen. Selvityksessä kartoitetaan uusia tuulivoimalle soveltuvia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi.

Selvitys on tarpeen, koska maakuntakaavojen tuulivoima-alueet ovat tällä hetkellä pitkälti rakentuneet tai varattuja suunnitteluun. Tuulivoimayhtiöt ovat sen myötä kiinnostuneet mahdollisuuksista laajentaa olemassa olevia tuulivoima-alueita tai suunnitella uusia. Tuulivoimatekniikka on myös kehittynyt nopeasti, minkä vuoksi alueiden vaikutuksia on syytä arvioida uudelleen.

Selvitykseen sisältyy muun muassa tuulivoimalle soveltumattomien alueiden tarkistus, uusien potentiaalisten alueiden rajauksen suunnittelu sekä yhteisvaikutusten arviointi. Tarkastelu ulotetaan myös merialueelle.

Selvitys tehdään konsulttityönä, ja se valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Maakuntakaavan tavoitteet tuulivoimalle määrittelee viime kädessä kukin maakuntahallitus.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle