Tulevaisuuden liikenne tukee Pohjanmaan kansainvälistä kilpailukykyä

Tulevaisuuden liikenne tukee Pohjanmaan kansainvälistä kilpailukykyä

29.3.2021

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta on käynnissä. Sitä tehdään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa samanaikaisesti.

Maakuntahallitus hyväksyi tänään suunnitelman vision, jonka mukaan Pohjanmaalla tulee olla innovatiivinen liikennejärjestelmä, joka tukee maakunnan kansainvälistä kilpailukykyä ja vahvistaa sen houkuttelevuutta mahdollistamalla kaikille sujuvan ja turvallisen arjen.

Suunnitelman tavoitteisiin kuuluu muun muassa Pohjanmaan ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden varmistaminen. Vuonna 2050 vientiyritysten kuljetusketjujen palvelutaso on kansallista kärkeä, ja keskusten väliset yhteydet ovat nopeita ja sujuvia.

Tavoitteena on myös, että liikennejärjestelmä on sosiaalisesti ja ekologisesti edistyksellinen. Tulevaisuusvisiossa liikennejärjestelmä on hiilineutraali sekä energia- ja materiaalitehokkuudessa edelläkävijä. Kevyen liikenteen kulkumuodot ovat houkuttelevimmat lyhyillä matkoilla.

Tavoitteena on, että maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on keskeiseltä sisällöltään valmis alkukesään 2021 mennessä, jotta maakuntavaltuusto voi hyväksyä lopullisen suunnitelman syksyllä 2021.

Kuva: Antti Kuusiniemi

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle