Uusi maakuntastrategia työn alle

Uusi maakuntastrategia työn alle

9.11.2020

Pohjanmaan liitto on aloittelemassa uutta strategiatyötä. Ensi keväänä alkavassa valmisteluprosessissa vuoteen 2050 ulottuva maakuntasuunnitelma ja vuodet 2022–2025 käsittävä maakuntaohjelma laaditaan yhtaikaa ja ne yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi eli Pohjanmaan maakuntastrategiaksi.

Strategia valmistellaan avoimessa ja vuorovaikutteisessa prosessissa, johon eri viranomaisten ja muiden toimijoiden edustajat sekä asukkaat voivat tuoda omat näkemyksensä. Valmisteluprosessi on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on huomisesta lähtien nähtävillä liiton verkkosivuilla.

Strategiatyötä on mahdollista kommentoida valmistelun kaikissa vaiheissa. Valmistelun aikana järjestettävät työpajat ja verkkokyselyt ovat avoimia kaikille, ja asukkaiden näkemyksien keräämiseen hyödynnetään myös Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaa ja kuntien vaikuttamistoimielimiä.

Maakuntastrategia viedään hyväksyttäväksi maakuntavaltuustoon keväällä 2022.

Siirry "Ajankohtaista liitosta"-sivulle